Bunlar kim ve kimin çocuklarý
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Bunlar kim ve kimin çocuklarý
08 Ekim 2013 Salı 21:47
Bu çocuklarýn bazý eylemlerine ??fuhuþ ve uyuþturucuyla mücadeleyi? gerekçe gösterdiklerini öðrendim. Böyle bir mücadelenin desteklenmesi þüphesiz hepimizin görevidir. Ancak hem ??namus? kavramýna savaþ ilan etmek hem ??gay? ve ??eþcinseller? in Melanetliklerine sahip çýkmak fuhuþla mücadele ile çeliþmiyor mu? Ya da alkolün belli saat aralýklarýnda satýþýna yasak getirmeye alaycý bir uslupla ??akþam namazýnda sabah namazýna kadar yasak? (HK) diyerek karþý çýkmak uyuþturucu ile mücadelede samimiyetle baðdaþýr mý?
Yüzünü gösteremeyen çocuklardan bahsediyorum. Bu yüzü görünmeyen çocuklar ne yapmaya çalýþýyorlar? Ya da bunlarý bu hale getirenler kimler? Bunlar bazý yerlerde “ateþin çocuklarý” olduklarýný söylüyorlar. “Cennetin çocuklarýna” inat cehennemin çocuklarý olduklarýný söyleyenler kimin nesli? ?eyh Mahmut BERZENCÝ, Molla Mustafa BERZANÝ, ?eyh Said’i PALEVÝ gibi “asil”lerle bu neslin bir ilgisi olabilir mi? Ýnsan cehenneme gitmek için bu kadar mý sabýrsýz olur. Dünyayý cehenneme çevirmeden de cehenneme gidemezler mi? Araplar tarafýndan kýlýç zoruyla Müslümanlaþtýrýldýklarý için ecdatlarýnýn intikamlarýný zamanýmýzda almaya kalkýþmak adil midir? Kaldý ki, þimdi kýlýç zoru olmadýðýna göre Müslümanlýktan çýkmalarýna mani bir durum da yoktur.

Bu çocuklarý her þeye raðmen ateþten uzaklaþtýrmak, cehennemden uzaklaþtýrmak, bunlarý cennete çaðýrmak çok mu zordur? Bediüzzaman Said’i Kürdi’nin talebeleri ne iþle meþguller? Kürdistan’ýn medreseleri müderrisleri ne yaparlar. Neden özellikle bunlara acýmazlar, müdahil olmazlar, hatta sessiz kalmakla seyirci kalmakla destek olurlar. Bunlarý ateþten korumakla mükellef olan birinci derece yakýnlarý anne ve babalar ne durumdalar, onlarla beraberler mi, yoksa çaresizler mi?

Bu çocuklarýn bazý eylemlerine “fuhuþ ve uyuþturucuyla mücadeleyi” gerekçe gösterdiklerini öðrendim. Böyle bir mücadelenin desteklenmesi þüphesiz hepimizin görevidir. Ancak hem “namus” kavramýna savaþ ilan etmek hem “gay” ve “eþcinseller” in Melanetliklerine sahip çýkmak fuhuþla mücadele ile çeliþmiyor mu? Ya da alkolün belli saat aralýklarýnda satýþýna yasak getirmeye alaycý bir uslupla “akþam namazýnda sabah namazýna kadar yasak” (HK) diyerek karþý çýkmak uyuþturucu ile mücadelede samimiyetle baðdaþýr mý?

Bunlarýn önündekiler ve arkasýndakiler Barýþ ve Demokrasi için çalýþtýklarýný söylüyorlar. Onlar bu çocuklarý gözleri gibi koruduklarýna göre onlara göre bu çocuklar barýþ güvercinlerimi mi? Molotoflarla ortalýðý ateþe vermek barýþý getiriyorsa köyleri ve ormanlarý ateþe vermek neden barýþýn aracý olmasýn!? Molotoflu yüzü kapalý olanlar ile köy ve orman yakanlarýn menþeinin ayný olduðu ayný babanýn çocuklarý olduklarý gittikçe netleþmiyor mu? Miþel Eflak’ýn çocuklarý ne kadar da birbirine benziyorlar. Filistin’e misketlerle, Halepçe’ye ve ?am’a kimyasalla, Dersime bombalarla, STK lara Molotoflarla saldýranlarýn ortak iddiasý barýþý getirmek deðil mi? Bu barýþseverlerin nedense saldýrdýklarý her yerde ve her zaman Müslümanlar olmuþtur. Barýþseverlerimiz içinde Yahudilerin de olduðu her ýrktan olanlar varken maðdurlar arasýnda Yahudiler hariç her ýrktan olanlar olabiliyor. Bu savaþ aslýnda her yerde Hayber’in intikamýnýn alýnmasý ile ilgilidir.

Abdullah ibni Ubey’in tuzaðýndan kurtulmanýn zorluðunun farkýndayým. Ensar ve Muhacir’in Rasulullah öncülüðünde bu tuzaðý boþa çýkarmasýndan sonra ümmet kolay kolay bu tuzaklardan kurtulamadý. Allah ve Resulünden uzaklaþýldýkça da tuzaða yaklaþýldýðýnýn farkýndayým. Ancak sabýrla cihada devam etmekten baþka çare yoktur. Ta ki Rabbimiz bize Ýbni Ubeyy’in oðlu Abdullah (RA) gibilerini nasip etsin. Özellikle coðrafyamýzýn bazý kesimleri tam da Taif cehaletini yaþýyor. Taif’lilerin çocuklarýna sabredeceðiz. Týpký Resulullah’ý önce taþlayanlarýn sonra önemli bir kýsmýnýn mücahitlere dönüþmesi gibi bu yüzü örtülü çocuklarýn belki yüzlerinden önce kalp gözleri açýlýr.

Emin Güneþ / Doðruhaber
 


 
Bu Yazi 3342 kez okundu
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (1) adet yorum eklenmiştir.
@naim
22 Ocak 2015 Perşembe 12:30
evet eþcinsel ve gaylerin halklarini savunan ayný zamanda fuhuþla mücadele eden bir partiyiz çokta gurur duyuyoruz
  YORUM DEVAMI
» Sürece Bakýþýmýz 17 Ağustos 2015 Pazartesi 14:10


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR