Cizre??de yaþananlara dair...
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Cizre??de yaþananlara dair...
01 Ocak 2015 Perşembe 17:31
Meselenin çözüme kavuþmasý adýna bundan sonraki süreçte Devlet ve pkk baþta olmak üzere tüm kesimlere düþen vazife nedir? Sorunlarýn çözümü için nasýl bir yöntem ve yol izlenmeli?
6-7 Ekim’de, Kurban bayramýnýn idrak edildiði mukaddes bir zaman diliminde, Kobani bahanesi ile Müslüman halkýmýza ve Ýslam’ýn kutsallarýna saldýran gözü dönmüþ Pkk ve Hdp’li haydutlar vahþette sýnýr tanýmadýklarýný bir kez daha ortaya koymuþ ve fakir fukaraya yardým daðýtan gençleri hunharca katletmiþti.

Belki de hafýzalardan asla silinmeyecek o vahþet tablosu orta yerde dururken, varlýðý kan dökmeye endeksli kirli ve zehirli bir ideolojinin insanlýktan çýkardýðý zihniyet 27 Aralýk gecesi ?ýrnak’ýn Cizre ilçesinde kanlý yüzünü bir kez daha gösterdi.

Cizre`nin Nur mahallesine inen yüzlerce Pkk’lý, gece saat 03.00`te trafolarý devre dýþý býrakýp elektrikleri kestikten sonra uzun namlulu silahlarla müslümanlarýn evlerini taradý.

Daðdan inen çeteler önceden belirlenmiþ hedeflere onlarca noktadan aç kurtlar gibi saldýrdýlar.Yaylým ateþi altýndaki aileler, o andan itibaren kolluk güçlerini defalarca aradý. Ancak kimse oralý bile olmadý... Saldýrlar baþladýktan 8 saat sonra ?ýrnak Valisi olaydan yeni haberdar olduðunu açýkladý. Ýlçe’deki kolluk güçleri yaklaþýk 10 saat sonra olaylara müdahale etmeye baþladý. Ancak iþ iþten geçmiþ, 66 yaþýndaki Hüda Par gönüllüsü Abdullah DENÝZ güpe gündüz katledilmiþti.

Katliam giriþimine sahne olan Cizre’den gelen bazý bilgiler adeta kan dondurdu. Ýþte sadece iki örnek...

-Polisi arayarak evlerinin saldýrý altýnda olduðunu belirten bir kiþi, halkýn güvenliðini saðlamak ve asayiþi temin etmekle görevli polislerden þu cevabý almýþtý. “Mahalleye giremeyiz size evlerinizden çýkmamanýzý tavsiye ediyoruz.”

-Gece yarýsý dindar ailelere ait evleri tarayan Pkk`lýlar, içeride kadýn ve çocuklarýn bulunduðu bir evi ateþe verdi. Evde yangýn devam ederken, banyoya sýðýnan hamile bir bayan ve 2 çocuðu saatler sonra eþi ve arkadaþlarý tarafýndan evin duvarý dýþarýdan delinerek kurtarýlabildi.

...

Cizre’den medyaya yansýyanlar aslýnda durumun vahametini gözler önüne seriyordu. Sözde çözüm sürecinin saðladýðý imkanlarý sonuna kadar kullanan ve kendinden baþka hiç kimseye hayat hakký tanýmayan malum kesim aslýnda saldýrýlarýn zeminini çoktan hazýrlamýþ sadece bir iþaret fiþeði bekliyordu... Nur mahallesinin etrafýnda hendekler kazýlmýþ, pusular kurulmuþ, dindarlar ablukaya alýnmýþtý... Hedefte Müslümanlar ve onlarýn þahsýnda aziz Ýslam dini vardý.

Yer deðiþiyor, sahne deðiþiyor ama oyun ayný, oyuncular ayný...Ha bir de hazýr da bekleyen sihirli sözcükler ...Tutmazsa eðer oyun hemen dillendirilir “provokasyon”...

Evet... Provokasyon... Saldýranlarýn ve görmezden gelenlerin imdadýna yetiþen sihirli kelime..

Hafýzalar tazelenirse ortada provokasyon olup olmadýðý kendiliðinden ortaya çýkacak çýkmasýna da biz yine de soralým “gerçekten provokasyon var mýydý? ” Varsa kim bu provokatörler?

Belli ki oyun kuranlar hedef saptýrmak için baþka söylemler de hazýrlamýþ...Son dönemlerin moda günah keçisi...Paralel Yapý...Hemen belirtelim ki; paralel yapý ya da yapýlar varlýðý kuþku götürmez gerçekler ... Ama Cizre’de sahne açýk...yüzler tanýdýk...tabi ki feraset ve basiret sahipleri için...

...

Cizre saldýrlarý birçok soruyu da beraberinde getirdi.

Ýþte cevap bekleyen sorulardan bazýlarý...

Mülüman kürt halkýna ve onlarýn meþru temsilcilerine saldýrmak için sürekli bahaneler üreten Pkk çeteleri neyin peþinde?

Saldýrlarý teþvik eden, ýsrarla arkasýnda duran Pkk ve türevlerinin tavrý nasýl okunmalý?

Son dönemlerde bölgede artan gerilimin perde arkasýnda neler var? ABD ve Ýsrail bölgedeki geliþmelerin neresinde?

Her olaydan sonra gerek pkk gerek se de devlet yetkilileri bu bir provokasyondur þeklinde açýklama yapýyor? Peki, gerçekten bu bir provokasyon mu? Kim bu provokatörler?

Hükümetin çözüm sürecinin muhataplarýný geniþletmesi-çoðaltmasý Pkk’yý rahatsýz mý ediyor?

6-7 ekim olaylarý ve son cizre saldýrýlarý beraber düþünüldüðünde Pkk Kürtlere nasýl bir gelecek vaad ediyor?

Cizre’de hendekler kazýlýrken, evler yakýlýrken, insanlar katledilirken kolluk güçleri neredeydi?. Sorusu çokça öne çýkýyor. Burada danýþýklý bir dövüþ mü var? Bilinçli olarak mý görmezden geliniyor olanlar? Gerekli tedbirleri almamakla suçlanan devletin tavrý nasýl okunmalý?

Hükümet çözüm süreci zarar görmesin diye mi se ses çýkarmýyor? Saldýrýlar devam ederken çözüm konuþulabilir mi? Kamu düzeni neden tesis edilemiyor?

Bölge bir çatýþma ortamýna mý sürüklenmek isteniyor? Bir Hizbullah-Pkk çatýþmasý mý hedefleniyor?

Hür Dava Partisi ve özellikle saldýrýlara hedef olan Ýslami camia çok soðukkanlý ve mutedil
bir çizgide durdu. Bu durum nasýl okunmalý?
Ve son olarak,

Saldýrýlar ve yaþanan vahþet neyi çözüyor?

Bu süreçte yaþananlar kime ve neye hizmet etti. Kim bunlardan istifade etti…Kürt halký bundan nasýl bir kazaným elde etti?

Meselenin çözüme kavuþmasý adýna bundan sonraki süreçte Devlet ve pkk baþta olmak üzere tüm kesimlere düþen vazife nedir? Sorunlarýn çözümü için nasýl bir yöntem ve yol izlenmeli?

...
Eðer bu sorular hakkaniyet ölçüsünde cevap bulursa iþte o zaman çözümü konuþabiliriz...Vesselam.

Yunus Emiroðlu
twitter.com/emirogluyunus
 


 
Bu Yazi 9492 kez okundu
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (1) adet yorum eklenmiştir.
@hiwidar
01 Ocak 2015 Perşembe 21:55
Abican yorma tatlý canýný vallahi bu melun örgün sözden anlamaz
  YORUM DEVAMI


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR