Dostluk ve Düþmanlýk Nasýl Olmalý?
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Dostluk ve Düþmanlýk Nasýl Olmalý?
22 Aralık 2015 Salı 11:52
Dostumuzu ve düþmanýmýzý iyi tanýmak zorundayýz. Kiminle nasýl niçin dostluk kurmalýyýz? Dostluðun ölçüsü ve düþmanlýðýn ölçüsü nedir ve nasýl olmalýdýr? Bunlarý iyi kavramalý ve ona göre hareket etmeliyiz. ?ünkü eðer düþmanýmýz olan bir þahsiyeti, bir oluþumu, dost olarak görürsek, kendimize ve dâvâ arkadaþlarýmýza çok büyük zararlar verebiliriz.
Günümüzde dost ve düþman konusu, hayatî bir öneme sahiptir.  Çünkü bütün kavramlarýn içi boþaltýldýðý gibi, bu iki kavramýn da içi boþatýlmýþ durumda.  Bugün kiminle nasýl bir dostluk içerisinde olduðumuz önemli olduðu gibi, düþmanlýðýnda neden ve niçin olduðu bir o kadar önemlidir. Müslüman bir þahsiyet baþýboþ bir þekilde yaþayamaz. Bir Müslüman’ýn þahsiyetini, kiþiliðini, ahlakýný,  Kur’ân ve Sünnet inþa eder. Ýþte böyle bir durumda, dost ve düþmaný iyi tanýmak gerekiyor.Dost ve DüþmanGünlük hayatýmýzda iki önemli kavram: dost ve düþman!..  Dostluk, çok sýcak bir kavram iken düþmanlýk, tam aksine çok soðuk bir kavramdýr. Bu iki kavram, birbirinin zýddý olup, hayatýmýz da var olmasý gerekli kavramlardýr. Çünkü bu kavramlar, Kur’ân’ýn nûrlu kavramlarýndandýr. Yine hayat örneðimiz ve önderimiz Rasulullah (s.a.s.)’in hayatýnda da bu iki kavramý görmek mümkündür:  Dost ve düþman!..Dostumuzu ve düþmanýmýzý iyi tanýmak zorundayýz.  Kiminle nasýl niçin dostluk kurmalýyýz?  Dostluðun ölçüsü ve düþmanlýðýn ölçüsü nedir ve nasýl olmalýdýr? Bunlarý iyi kavramalý ve ona göre hareket etmeliyiz. Çünkü eðer düþmanýmýz olan bir þahsiyeti, bir oluþumu, dost olarak görürsek, kendimize ve dâvâ arkadaþlarýmýza çok büyük zararlar verebiliriz. Dost Demek, Herþey DemektirDost demek, sýrdaþ demektir. Dost demek, yol arkadaþý demektir.  Dost demek, dâvâ arkadaþý demektir.  Dost demek, hayatýna vakýf olan demektir. Dost demek, güçlü ve zayýf yönlerini bilen demektir. Eðer, senin inancýna / deðerlerine/ referans kaynaklarýna/ düþman birisini, dost olarak görür, onunla sýrlarýný, yollarýný, çalýþmalarýný paylaþýrsan, o vakit düþman sana hiç ummadýðýn vakitte sana zarar verebilir.  Çünkü o senin, bütün zayýf yönlerini biliyor olmuþ olacaktýr.Dostluðun ve Düþmanlýðýn ÖlçüsüDostluðun ve düþmanlýðýn ölçüsü dedik. Bunun ölçüsünü bizzat koyan Rabbimiz Allah’týr.Allah (c.c.) Kur’ân’da þöyle buyurmaktadýr:

“Sizin dostunuz (veliniz) ancak Allah`týr, Rasûlüdür, iman edenlerdir; onlar ki Allah`ýn emirlerine boyun eðerek namazý kýlar, zekâtý verirler.” (Maide, 5/55)

“Kim Allah`ý, Resûlünü ve iman edenleri dost edinirse (bilsin ki) üstün gelecek olanlar þüphesiz Allah`ýn tarafýný tutanlardýr.” (Maide, 5/56)Rasulullah (s.a.s.) þöyle buyurmaktadýr:

“Kiþi, dostunun dini üzeredir. Öyleyse her biriniz, kiminle dostluk kuracaðýna dikkat etsin.   (Ebu Davud,)Müslümanlar, birbirlerinin dostu, hamisi ve yardýmcýsýdýrlar. Ayný þekilde hakikati inkâra þarlanmýþ olanlarda birlerinin dostudurlar. Bizler Müslümanlara Müslümanlarýn inançlarýný savaþ açmýþ insanlarla dostluk kuramayýz.  Düþmanlýkta da, dostlukta da ölçümüz, Kur’ân ve Sünnet’tir…Önderimiz Rasulullah (s.a.s.) þöyle buyurdu:

“Amellerin (Allah’a) en sevimli olaný, Allah için, sevmek ve Allah için buðz etmektir.”(Ebu Davud,)

 


Allah (c.c.) nasýl dost olmamýzý istiyorsa, öyle dost oluruz, nasýl düþman olmamýz gerekiyorsa, öyle düþman oluruz.  Sýrf düþmanlýk olsun diye, kimseye düþmanlýk ve kin beslemeyiz!Müslümanlar olarak, Ortadoðu’da Müslümanlarýn kanlarýnýn oluk oluk akmamasý için, birbirimize dost ve yardýmcý olmak zorundayýz! Dostluðu uzaklarda deðil, yaný baþýmýzda aramalýyýz!Ziya Gündüz / Yüksekova Ajans

Bu Yazi 3905 kez okundu
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (38) adet yorum eklenmiştir.
@geveri
04 Şubat 2016 Perşembe 20:12
Gök yüzünde bir yýIdýz seç büyük ve parIak oIsun yanýnda bir yýIdýz daha seç büyük ve parIak oImasý önemIi deðiI senin yanýnda oIsun yeter.
  YORUM DEVAMI
@Adýnýz Soyadýnýz
04 Şubat 2016 Perşembe 20:11
yeni yazý ne zaman hocam
  YORUM DEVAMI
@þakir
04 Şubat 2016 Perşembe 20:11
Allah razý olsun hocam bu mevzu çok önemlidir bizler burdaan kaybettik. yani dostumuz kim veya kim olmalý
  YORUM DEVAMI
@Adýnýz Soyadýnýz
04 Şubat 2016 Perşembe 20:07
dostuluðu senden örendik ziya abý
  YORUM DEVAMI
@Adýnýz Soyadýnýz
29 Aralık 2015 Salı 17:06
Yazýlarýný yüksekova ajansta okumak güzel allah razý olsun
  YORUM DEVAMI

» Sömürülmeye Müsait Olmak 12 Aralık 2016 Pazartesi 19:09
» Ne Olacak Müslümanlarýn Hali? 28 Kasım 2015 Cumartesi 12:11


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar

SON YORUMLAR