Evet Baþlýyoruz!
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Evet Baþlýyoruz!
10 Mart 2017 Cuma 16:00
Kemal Kýlýçdaroðlu katýldýðý bir radyo programýnda Hayýr propagandasý yapmaya çalýþýrken yanlýþlýkla! üstüne basa basa ??Cumhurbaþkaný bir partiden, Baþbakan baþka bir partiden olursa asýl kavga o zaman çýkar? açýklamasýnda bulundu. Ancak farkýnda olmadan eski sistemde Cumhurbaþkaný ve Baþbakan arasýnda yaþanan kavgalarý anlatarak Evet demenin ne kadar hayati önem taþýdýðýný canlý yayýnda bilmeyerek de olsa açýklamýþ oldu.
Yazýma baþlamadan önce;  

Dün akþam saatlerinde Ak Parti Esendere Belde Baþkaný Tufan Ayhan ve aðabeyi Murat Ayhan’a silahlý saldýrý yapýldý. Silahlý saldýrý sonucu Murat Ayhan hayatýný kaybederken, Ak Parti Esendere Belde Baþkaný Tufan Ayhan ise yaralandý.
 
Kendisi gibi düþünmeyenlere hayat hakký tanýmadýðý halde aðzýndan demokrasi özgürlük kelimelerini eksik etmeyenlerin gerçek yüzünü artýk herkes görüyor.

Halký korkutmak, baský ile sindirmek, silahla, ölümle tehtid etmek için yapýlan bu tür saldýrýlar bir gün ters tepecektir. Halk kendisine yönelik yapýlan saldýrýlar karþýsýnda sessiz kalamayacak.

Bu vesile ile Murat Ayhan’a Allah’tan rahmet,  ailesine ve Ak Parti camiasýna sabýrlar diliyoruz.


________________

Yüksekova’da geçen yýl 13 Mart’ta ilan edilen sokaða çýkma yasaðýnýn öncesi ve sonrasýnda halk sefalete mahkum edildi. Yüzlerce çocuk, genç bile bile ateþe atýldý.

PKK Yüksekova gibi bir yerde devlet kuramayacaklarýný, devleti çýkaramayacaklarýný çok iyi bildiði halde çocuklara boylarýndan büyük, aðýr silahlar verip tanka, topa karþý savaþmasýný söyledi. Halkýn evinin önüne kocaman çukurlar kazýp tonlarca kiloluk patlayýcýlarla doldurdu. Bu patlayýcýlardan haliyle ürken vatandaþlar evlerinden çýkmak istediklerinde ise PKK, eþyalarýný yaktý, engel olmaya çalýþtý. Hatta halk korksun, gitmesin diye Yüksekova’da Yeþildere Mahallesinde 1 genci katledip aðzýna da para koyup “Ajan” süsü vermiþlerdi. Ancak halk “Bizi öldürseniz de biz gideceðiz” dercesine PKK’den arkalarýna bakmadan kaçtýlar.

Halk Yerlere izmarit atmadýklarýný söyleyenlerden koþar adým kaçtý.

PKK militanlarýnýn büyük bir kýsmý Yüksekova’da sabah esnaf, akþam militan olan kiþilerden oluþuyordu. Bu esnaf militanlar  Devletin büyük yýðýnak yaptýðýný görünce PKK’nin kendilerine verdiði silahlarý ya saklayarak, yada atarak Yüksekova’dan ayrýldý. Toplumun her kesiminden aylarca yapýlan çaðrýlara kulak asmayan PKK, militanlarýný sokaða çýkma yasaðýnýn uygulanacaðý gün geri çekmeye çalýþtý. Fakat devlet tüm hazýrlýklarýný tamamlamýþ, her köþeyi tutmuþtu.

Sur’da, Cizre’de Varto’da, Silvan’da onlarca güvenlik güçleri katledilmiþken, Yüksekova’da PKK’lilerin ellerini kollarýný sallayarak çýkmalarýna izin verilmesi büyük bir infiale neden olurdu. PKK de zaten militanlarýný öldürtmek için son günü beklemiþti. Son gün gelip çattýðýnda “Bakýn biz çýkmak istedik ama devlet izin vermedi” diyerek aylardýr yapýlan çaðrýlarý dinlemeyen kendileri deðilmiþ gibi savunmaya geçtiler.
 
Bu tür savunmalar ile halký aptal yerine koyacaklarýný sandýlar. Fakat halk PKK’ye öyle bir tokat attý ki, PKK’nin nevri döndü.

PKK’nin siyasi kanadý HDP’nin vekillerinin dokunulmazlýklarý bir bir kaldýrýlýp cezaevlerine atýldýðýnda halk, Yüksekova’da PKK korkusuyla yarým gün kepenk kapattý. Eski Yüksekova olsa ölümlü olaylar meydana gelebilirdi. Ancak PKK’nin halka en son yaþattýðý çukur ve barikat eziyeti Vatandaþlarýn PKK’den nefret etmesine vesile oldu.

_____________

Referandum Süreci 

16 Nisan tarihinde Türkiye tarihi bir Referanduma gidiyor. Evet cephesi ile hayýr cephesi arasýnda zaman zaman gerginlikler oluyor. Karþýlýklý itham ve yakýþtýrmalar ile birbirlerini suçluyorlar. Evet diyenler baskýcý, tehtidkar olarak suçlanýrken, Hayýr cephesi Viranþehir’de bomba patlatýyor, Yüksekova’da Referandum çalýþmasý yapan Esendere Ak Parti Belde baþkanýna silahla saldýrýp Baþkaný yaralayýp aðabeyini de katlediyor, Dargeçit’te bekçinin arabasýna bomba koyup bir akrabasýnýn aðýr yaralanmasýna sebep oluyor.

Halkýn büyük bir kýsmý Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyaç duyduðu hususunda hemfikir. Fakat yeni anayasanýn eksik olduðunu da söylüyorlar. Ancak yeni deðiþikliðin ilerde daha iyi adýmlar atýlmasý için bir fýrsat olduðunu da bildiklerinden “Yetmez ama Evet” diyeceklerini açýklýyorlar.


_____________

CHP Genel Baþkanýnýn "Baþbakan" Gafý

CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu katýldýðý bir radyo programýnda Hayýr propagandasý yapmaya çalýþýrken yanlýþlýkla! üstüne basa basa “Cumhurbaþkaný bir partiden, Baþbakan baþka bir partiden olursa asýl kavga o zaman çýkar” açýklamasýnda bulundu. Ancak farkýnda olmadan eski sistemde Cumhurbaþkaný ve Baþbakan arasýnda yaþanan kavgalarý anlatarak Evet demenin ne kadar hayati önem taþýdýðýný canlý yayýnda bilmeyerek de olsa açýklamýþ oldu.


Bu Yazi 7570 kez okundu
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (12) adet yorum eklenmiştir.
@Adýnýz Soyadýnýz
29 Mart 2017 Çarşamba 00:28
Evet bekliyoruz
  YORUM DEVAMI
@Adýnýz Soyadýnýz
12 Mart 2017 Pazar 19:50
Tamamda ne yapacaksýn
  YORUM DEVAMI
@Adýnýz Soyadýnýz
11 Mart 2017 Cumartesi 20:32
Kürtlerin baþýna bela oldular
  YORUM DEVAMI
@Adýnýz Soyadýnýz
11 Mart 2017 Cumartesi 18:19
pkk dýþ güçlerin silahþürlüðünü yapýyor kürtler için yaptýðý bir þey yok
  YORUM DEVAMI
@Adýnýz Soyadýnýz
11 Mart 2017 Cumartesi 15:42
YAZIK SU?SUZ ÝNSANLAR HALA ?LD?R?L?YOR
  YORUM DEVAMI

» Yüksekova Mustazaf Der??e Saldýrý PKK ve FETO 09 Ağustos 2016 Salı 23:56
» BARI? - HENDEK - ?ZY?NETÝM 04 Şubat 2016 Perşembe 20:07
» Yüksekova ve Sorunlarýmýz 22 Aralık 2015 Salı 11:47
» Sate - Ýkiyaka Katliamý 24 Kasım 2015 Salı 19:48
» Hendekler, Bombalar ve Biz Kürtler! 14 Ekim 2015 Çarşamba 23:32
» Hizbullah Hizbuþþeytan / Kim Hizbullah Kim Hizbuþþeytan 07 Ağustos 2015 Cuma 02:23
» I?ÝD'in hedefi nedir? 23 Temmuz 2015 Perşembe 13:46
» Zilan da bombalar yaktý bedenler 15 Temmuz 2015 Çarşamba 19:14
» Onursuz Yürüyüþü Onure(!) eden nedir? 07 Temmuz 2015 Salı 19:14
» ?ehadet Muþtusu 19 Haziran 2015 Cuma 22:07


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar

SON YORUMLAR