Hendekli seçim çalýþmasý ve yapýlmamýþ ödevler
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Hendekli seçim çalýþmasý ve yapýlmamýþ ödevler
27 Ekim 2015 Salı 16:24


Belki de þimdiye kadar hiçbir seçim bu kadar zevksiz ve þevksiz yaklaþmamýþtý. Bir tarafta halkýn ekseriyetini ve devleti yalnýz kendi iktidarlarýnýn temsil etmesi gerektiðine inananlar, diðer tarafta ise, tüm Kürtlerin kendilerinden sayýlmasý için her sýnýrý zorlayanlar var. HDP`nin eþ genel baþkaný, geçen günlerde; “Bu ülkede artýk hiçbir parti tek baþýna iktidar olamayacak, biz bunu baþardýk” diyerek 1 Kasým seçimleri için yine destek istiyor. Hem de normalde büyük dostlarýyla(velileriyle) baþ baþa kaldýklarýnda onlara söyledikleri marifetlerini, þecaat arz edince, kendilerine kayýtsýz þartsýz destek vermeye gönüllü gözüken kitlelerinin karþýsýnda da söylemekte bir beis görmeyerek.

Yarýn; “Önce çarþafý zincire vurduk, kadýnlarýn namusunu ortadan kaldýrmak için elimizden geleni yaptýk, baktýk ki, halk ses etmiyor; bu defa da, Charlie Hebdo`nun yapamadýðýný yaptýk, Peygambere hakaret karikatürlerini sadece dergide filan deðil, Peygamber aþkýna yüzbinlerce insanýn meydanlarý doldurduðu bir þehrin billboardlarýna astýk” deseler þaþmamak gerek. Ya da övüne övüne “batýlý ülkelerin dahi yapamadýðýný yaparak masum gençleri, sakallý sivil Kürtleri I?ÝD`çi diye öldürttük.”

CHP`nin baþkanvekilleri ise, “Bu ülkede cumhurbaþkanýna hakaret etme özgürlüðü istiyoruz” diyerek çýkýyorlar halkýn karþýsýna.

Ve aylar geçmesine raðmen dindar bölge halkýnýn neden Marksist ve din düþmaný bir partiye kaydýðý sorusunun cevabýný aramakta neredeyse hiçbir çaba göstermeyen bir Ak parti var.

Tabi Ak Parti`nin yapmadýðý ev ödevi sadece bu deðil. 7 Haziran seçimlerinde birçok sandýkta akýl almaz usulsüzlükler aleni bir þekilde yapýldýðý halde, zamanýnda itiraz ve hatta seçim iptalinden bahsetmemek gibi. Hem bu seçimde 1 oy`un bile kendileri için hayati öneme sahip olduðunu bildikleri halde, hiç kimse ile bir þekilde ittifak kurma veya birlikte hareket etmeyi baþaramamak gibi. Yine özellikle seçim için güvenliðin þart olduðu kent merkezlerinde bile, malum partinin çetelerinin hendekler ve birtakým engellerle seçime kadar oyalama taktiðine aldanmak gibi. Adaylarýn bir nebze revize edilmesinin ise maalesef diðer noksanlýklar karþýsýnda çok bir deðeri yoktur.

?u anda mesela Hakkâri, Siirt, ?ýrnak, Batman ve Mardin`den daha iyi durumda olan Diyarbakýr gibi bir metropolde 3500 civarýnda sandýk var ve neredeyse hiçbirinde sandýða gitmeyenlerin de oylarýnýn kullanýlmayacaðý garantisi yok. Dolayýsýyla HDP`nin öyle bölgede artýk ciddi bir seçim çalýþmasýna filan da gerek yok. Zaten birkaç aydýr gerekli çalýþmalarý yaptýlar.

Ak Parti`nin þunu kabul etmesi gerekiyor. Sadece yollar, hastaneler ve hýzlý trenler,  gibi kalkýnma hamleleriyle bu ülkede tek baþýna iktidar olmak mümkün olsa da, iktidar kalmak zordur. Çünkü iktidar olmanýn yolu kalkýnmadan geçiyorsa, iktidar kalmanýn yolu da adaletten geçmektedir.

Adaletin dayanaðý ise halkýn ortak vicdani deðerleridir. Bunun yolu da, ne devasa adliye saraylarý yapmakla ve ne de, Atatürk ilke ve inkýlaplarýna göre hükmeden yargýçlar yetiþtirmekle mümkündür. Önce bir anket yapýlmalý ve halka þu sorulmalý: ‘Türk`üyle, Kürt`üyle, Arap, Laz`ý, Çerkez`iyle bizi birleþtiren ve milli kýlan deðerlerimiz, Laiklik midir? Atatürk milliyetçiliði midir? Yoksa Allah`ýn kitabý ve Peygamberinin muhabbeti midir?` Çünkü seçim sloganýndaki ‘Biz hep birlikte Türkiye`yiz` cümlesi, ‘Türkiye de hep birlikte bizdir` þeklinde saðlamasý yapýldýðýnda ispatlanmýþ olacaktýr.

Öte yandan adaletin tesisi, zalimle mücadele etmeden de mümkün deðildir.

Maksatlarý Ýslâm düþmanlýðý olanlar eskiden irtica gibi kelimelerle sihirlerini yaparlardý. Zaman zaman Ýran dediler, sonra El Kaide filan… ?imdi ise bunun adý I?ÝD oldu. Artýk aþýrý dinci filan da demeye lüzum görmüyorlar. Veya halk nezdinde mahkûm etmek istedikleri kimseler için bu I?ÝD`çi deðil ama onlara düþmanlýðý net deðil, dolaylý destek veriyor gibi ithamlarda bulunuyorlar. O yüzden yeni bir malzeme bulana kadar I?ÝD`in yaþatýlmasý gerekiyor. Korku, tehdit, aldatma ve milliyet gibi kanallardan kendilerine baðladýklarý kalabalýklarýn da her gün I?ÝD`den bahsetmelerini ve bu korkuyla yatýp kalkmalarýný istiyorlar.

Ne zamana kadar. Elbette Kasým`ýn 1`ine kadar deðil ama Maide`nin ortasýndaki Nur`un sabahýna kadar. “Sabah da yakýn deðil mi?” (Hud 81) (Doðruhaber)Bu Yazi 7742 kez okundu
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR