Konu Ýsrail olunca Fethullah Gülen neden susuyor?
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Konu Ýsrail olunca Fethullah Gülen neden susuyor?
27 Kasım 2012 Salı 11:41
Acaba Hocaefendi, konu Ýsrail olunca neden susuyor? Ya hiç konuþmuyor ya da susar gibi konuþuyor, neden? Neden Yahudi asýllý Chomsky kadar olsun, Robert De Niro kadar olsun kýnamýyor Ýsrail`i? Belki de kýnayamýyor… ?yleyse neden veya kimlerden korkuyor?


Seçimler yaklaþtýkça etekleri tutuþan Netanyahu, "kuduz bir köpek" gibi Gazze`ye saldýrdý. Kadýn, çocuk demeden, tam 135 Filistinliyi vahþice katletti. Vicdansýzca yakýp yýktý!

Zaten zor koþullarda yaþayan o 135 Filistinli insanýn hayatý, Netanyahu kuduzu için sadece basit bir seçim yatýrýmýydý. Týpký Obama`nýn Amerika`daki seçimler öncesinde, Suriye`de akan kana seyirci kalarak Yahudi lobilerine kompliman yapmasý gibi, Netanyahu da Gazze`nin dünyasýný baþýna yýkarak, tabanýna kompliman yaptý.

Bunun akabinde Obama, "Ýsrail`in, Gazze þeridi`ndeki militanlarca atýlan füzelere karþý, kendini korumaya hakký var" dedi ve ayný laðým çukuruna battý! Muktedir olamadýðý o kahrolasý iktidar uðruna, paramparça olmuþ çocuk cesetlerine aldýrmaksýzýn ve Hüseyin isminden utanmayarak…

Neyse ki bu arada adam gibi sesler de çýktý! Örneðin, "Kuduz bir köpek ýsýrsa kimi suçlardýnýz? Köpeði mi, sahibini mi? Bütün suç Amerika`nýn… Ýsrail köpeðini desteklediði için" diyerek, silleyi Ýsrail`in suratýna þaklatan Robert De Niro`nun sesi gibi!

?ahsiyetli tepkilerden biri de, kendisi de bir Yahudi olan Noam Chomsky`nin, Ýsrail`in son Gazze saldýrýsýna iliþkin tepkisiydi. Chomsky, katliamýn hemen ardýndan Ýsrail`i kýnayan bir açýklama yayýnladý. Açýklamasýnda dedi ki, "Gazze`nin istilasý, bombalanmasý, Hamas`ý yok etmekle ilgili deðildir. Ýsrail`e füze saldýrýsýný durdurmakla da alakalý deðildir. Barýþa ulaþmak da deðildir.

Ýsrail`in Gazze`ye ölüm ve yýkým yaðdýrma, modern muharebenin ölümcül silahlarýný, savunmasýz bir halka karþý kullanma kararý, onlarca yýllýk Filistin etnik temizliðinin son safhasýdýr.

Ýsrail, geliþmiþ saldýrý jetleri ve gemilerini, yoðun nüfuslu mülteci kamplarýný, okullarý, apartmanlarý, camileri ve varoþlarý bombalamak; hava kuvvetlerini, hava savunmasýný, donanmasýný, aðýr silahlarýný; topu, mekanize birlikleri, komutasý, ordusu olmayan bir halka saldýrmak için kullanýyor ve bunu savaþ olarak tanýmlýyor. Bu bir savaþ deðil, cinayettir!

Ýsrailliler iþgal altýndaki bölgelerde, kendilerini savunmak zorunda olduklarýný iddia etmekle, iþgal kuvvetleriyle ezdiði bir halka karþý kendisini koruma anlamýna gelmektedir. Baþkasýnýn topraðýný iþgal ederken, kendini savunamazsýn. Bu savunma deðildir. Ne derseniz deyin bu bir savunma deðildir."

Alýntýladýðým bu iki beklenmeyen açýklamadan sonra, dünya ve ülke kamuoyunun beklediði Fethullah Hocaefendi`nin yorumu sizi mutmain etti mi bilmiyorum ama beni etmedi. Açýkça ifade etmem gerekirse, Fethullah Gülen Hocaefendi`nin, Ýsrail`i tek cümleyle dahi kýnamamasý, eleþtirmemesi sizce de garip deðil mi? Önce sessiz kalmayý, sonra da susar gibi konuþmayý tercih etmesi tedirgin edici deðil mi? Bakýn, Ýsrail`in Gazze katliamýna iliþkin yorumu þu: "Ýslam dünyasý adýna buna çok ihtiyaç var… Suriye`deki problemi çözemezsiniz siz. Filistin`deki problemi çözemezsiniz, Allah`ýn inayeti olmazsa. Bu açýdan da sürekli duaya kilitlenip, Cenab-ý Hakk`a tazarru ve niyazda bulunmak lazým. Arkadaþlarýmýz her gece kalksýnlar, teheccüd kýlsýnlar. Alsýnlar ellerine bir dua mecmuasý… El-Kulubu`d-Daria`yý mý alýrlar, kendilerinin okuduklarý bir duayý mý alýrlar… Baþlarýný yere koysunlar… Çocuðu kuyuya düþmüþ bir insanýn, kuyunun baþýnda sýzlamasý gibi… Doðum esnasýnda, hanýmýnýn iniltileri karþýsýnda ona dua eden bir insanýn, kelimeleri þuurla söyleyiþindeki edayla bir dua… Bir tazarru… Bir niyaz…"

Acaba Hocaefendi, konu Ýsrail olunca neden susuyor? Ya hiç konuþmuyor ya da susar gibi konuþuyor, neden? Neden Yahudi asýllý Chomsky kadar olsun, Robert De Niro kadar olsun kýnamýyor Ýsrail`i? Belki de kýnayamýyor… Öyleyse neden veya kimlerden korkuyor?
Bu Yazi 9942 kez okundu
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR