Ne Olacak Müslümanlarýn Hali?
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Ne Olacak Müslümanlarýn Hali?
28 Kasım 2015 Cumartesi 12:11
Müslüman coðrafyalarýnda, Batýlý devletlerin icad ettiði fitne, vesilesiyle ortalýk oldukça bulanýk! Bulanýk olan ortamda, maalesef Müslümanlar çýkýþ yolunu bulmakta oldukça zorlandýklarýný gizlemenin bir anlamý yoktur. ?ünkü fitne bir yerde boy gösterdi mi, orada huzuru bulmak, çok zordur! Hele birde birlik ve beraberlik yoksa?

Günümüz dünyasýnda Müslümanlarýn bulunduðu durum, hiçte iç açýcý bir durum deðildir. Ýslam Milletine mensup Müslümanlar, oldukça zor bir dönemden geçmektedirler. Müslümanlar,  bu zor dönemde her zaman ki gibi daðýnýk, parçalanmýþ, her parça kendisinin doðru yolda olduðuna inandýðý bir görüntü çizmektedir.

Müslüman coðrafyalarýnda, Batýlý devletlerin icad ettiði fitne, vesilesiyle ortalýk oldukça bulanýk!

Bulanýk olan ortamda, maalesef Müslümanlar çýkýþ yolunu bulmakta oldukça zorlandýklarýný gizlemenin bir anlamý yoktur. Çünkü fitne bir yerde boy gösterdi mi, orada huzuru bulmak, çok zordur! Hele birde birlik ve beraberlik yoksa…

Allah (c.c.) bizi bu konuda uyarmakta:

“Allah`a ve Resûlü`ne itaat edin ve çekiþip birbirinize düþmeyin, çözülüp yýlgýnlaþýrsýnýz, gücünüz gider…” (Enfal, 46)

?öyle bir fotoðrafa baktýðýmýzda, Rusya’ya ait bir uçak düþürüldüðünde, Paris’te bir katliam yapýldýðýnda, bir Berkin Elvan öldürüldüðünde,  küfür tüm dünyada hemen tek millet olabiliyor.  Müslümanlara olan kinlerini, yüksek bir sesle dile getirebiliyorlar.

Böyle bir durumda açýklamalar peþ peþe gelir: Ey Rusya senin yanýndayýz… Fransa, senin acýn bizim acýmýzýdýr… Hepimiz Berkin Elvan’ýz…

Peki, tam tersinden baktýðýmýzda durumu nasýl?

Ýsrail Filistinli Müslümanlara vahþice zulüm ederken,  Suriye’de Esed Müslüman halka zulüm ederken, ABD, Afganistan’ý Irak’ý iþgal edip en vahþi zulümleri Müslümanlar üzerinde uygularken, PKK Türkiye’de milyonlarýn gözü önünde, Yasin Börü’yü vahþice katlederken, kimsenin sesinin çýkmamasý çok manidar ve düþündürücüdür.  Çünkü onlar için Müslüman’ýn hiçbir deðeri yoktur!

Hz. Muhammed (s.a.s.)’in buyurduðu gibi:

“Küfür tek milletir”

Bugün kabul etmek gerekir ki, güçlü Ýslam ülkeleri yok… Ýslam düþmanlarý tarafýndan, Ýslam ülkelerinin yönetimlerine, yerleþtirilmiþ olan diktatörler,  yýllarca Müslümanlarýn uyanýþýný ve yürüyüþünü engellemiþlerdir.  Halen bu yürüþ, zalimler tarafýndan engellenmek istenmektedir.  Ortadoðu’da Müslümanlarýn güçlü olmasý demek, batýnýn yok olmasý demektir. Bunu bizden iyi bilen batý, Ortadoðu’da sürekli fitne çýkarmaktadýr.  Fitne ateþinin sönmesini istememektedir.

Müslümanlarýn veremli topraklarýný, yer altý zenginliklerini sürekli Ýslam düþmanlarý tarafýndan kullanýlmaktadýr. Bizim topraklarýmýzda Yahudi, Hýristiyan, Komünist, Sosyalist zihniyetin ne iþi var? Eðer biz birlik olmazsak, Ýslami zihnin inþasý için çaba sarf etmesek, gayr-i Ýslami zihniyetler topraklarýmýzda cirit atarlar!

?unu hatýrlatmak gerekiyor: Ýslam Coðrafyasýnda, güçlü Müslüman yönetimlere ihtiyaç vardýr. Kabul etmekte gerekir ki: Müslümanlarýn “Amerika Birleþik Devletlerine” (ABD) benzeri Bir “Ýslam Birleþik Devleti”(ÝBD) Yok! veya “Avrupa Birliði” (AP) benzeri bir, “Ýslami Birlik” (ÝB)  yok. Bunun içindir bir Müslüman’ýn baþýna bir þey geldiðinde, Müslümanlar seslerini yükseltmekte zorlanmaktadýrlar.

Biz Müslümanlarýn güçleri kuvvetleri olmadýðý için, Batýlý ülkeler bir böceðe verdiði deðeri, bir Müslüman’a vermemektedir. Hatta bir batýlý yazar: “Ben Müslümanlarý incelerken, bir böceði inceler gibi inceliyorum” diyor. 

Allah (c.c.) þöyle buyurmaktadýr:

“Sen onlarýn dinlerine uymadýkça, Yahudi ve Hristiyanlar senden kesinlikle hoþnut olmazlar…” (Bakara, 120)

Evet, Müslümanlar bulunduklarý durumdan kurtulmalarý için mutlaka ama mutlaka, Kur’an ve Sünnet’in etrafýnda, güçlü bir þekilde bir araya gelerek, bulunduklarý bu acý durumdan kurtuluþun yollarýný inþa etmeleri gerekiyor!

Yoksa  bu fitne ateþi içinde, yok olur gideriz!..

Ziya Gündüz


Bu Yazi 2551 kez okundu
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (25) adet yorum eklenmiştir.
@YAR
11 Aralık 2015 Cuma 16:28
ALLAH RAZI OLSUN
  YORUM DEVAMI
@Adýnýz Soyadýnýz
11 Aralık 2015 Cuma 13:36
müslümanlarýn iþi zor
  YORUM DEVAMI
@Adýnýz Soyadýnýz
06 Aralık 2015 Pazar 07:55
ne olacak kanýmýz hep dökülecek
  YORUM DEVAMI
@Adýnýz Soyadýnýz
05 Aralık 2015 Cumartesi 17:18
Allah razý olsun hocam
  YORUM DEVAMI
@Adýnýz Soyadýnýz
04 Aralık 2015 Cuma 18:16
Allah kalplerimizi birleþtirsin
  YORUM DEVAMI

» Sömürülmeye Müsait Olmak 12 Aralık 2016 Pazartesi 19:09
» Dostluk ve Düþmanlýk Nasýl Olmalý? 22 Aralık 2015 Salı 11:52


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR