Nimetlerin Farkýnda Olmak ve ?ükür
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Nimetlerin Farkýnda Olmak ve ?ükür
23 Mayıs 2017 Salı 10:41
Nimetlerin Farkýnda Olmak ve ?ükür


NÝMETLERÝN FARKINDA OLMAK VE ?ÜKÜR

Farkýnda olmadýðýmýz, önemsiz görüp üzerinde düþünmediðimiz öylesine büyük ve öylesine çok nimetler içinde yüzüyoruz ki...


Her þeyden önce, insan olarak yaratýlmýþýz. Ot veya it olarak yaratýlabilirdik. Tabii, insan olarak yaratýldýðýmýz halde, ot gibi düþüncesiz, kaygýsýz hayat da sürebilir; dört ayaklýlardan daha aþaðý olabilirdik. Ýnsan olarak, yaratýklarýn en þereflisi olarak yaratýldýk.

Annemizi, babamýzý, doðduðumuz memleketimizi biz seçmedik. Herhangi bir kentin fuhuþ ortamýnda, batakhanelerinde veya çok fakir bir ülkenin çölünde, daðýnda ya da ormanýnda yarý aç yarý tok, çelimsiz, kültürsüz, daha da kötüsü dinsiz imansýz olabilirdik. Elsiz, ayaksýz, dilsiz, kulaksýz veya görme özürlü olabilirdik. Daha fecîsi, hakký görmeyen, gözleri perdeli, kalbi mühürlü olabilirdik. Felçli, sakat, yatalak deðiliz. Uyuþturucu baðýmlýsý, alkolik, kumarbaz, hilebaz, düzenbaz, ahlaksýz... olabilirdik. 


Bütün bu nimetler, zenginlik deðil de; dünyada bile mutluluk saðlamayan emanet paralarýn veznedarlarý olan kapitalistlerin para hamallýðý mý zenginlik? Gözlerinizi bir milyon dolara satýn almak isteyen olsa verir misiniz? Demek ki, ne kadar pahalý, ne kadar kýymetli varlýklara sahipmiþiz! Ya aklýnýzýn deðeri? Kaça satardýnýz? Bütün bunlarýn üstünde imanýnýzý deðiþebileceðiniz bir deðer olabilir mi?

Müslümanca mutluluðun, huzurun, kanaat denilen hazinenin, sabýr denilen hazzýn, dâvâ yolunda çekilen çilenin, infak etme, verme lezzetinin, ibâdetlerden aldýðýmýz zevkin, bereketin, aðýz tadýnýn, gönül þenliðinin, hele ebedî mükâfatýn, cennetin deðeri, bedeli?! Bütün bunlara þükredilmez de ne yapýlýr?


?ükür insanýn ruh ve gönül âleminden coþan þükrandýr. Bu þükran duygusunun, içinde kaynadýðýný hisseden müslüman için bu coþku, Allah`la olan en samimi baðlantýdýr. Bu baðýn kuvveti, dilimizin ve gönlümüzün, bütün organlarýmýzla uyumlu olarak þükür vazifesini yerine getirmesiyle kendini gösterir. 


?ükür, sadece bize ait özel nimetlere yapýlmasý gerektiði gibi, genel nimetlere de yapýlmalýdýr. Kur`ân-ý Kerim`de bu genel nimetlere vurgu yapýlarak bunlar üzerinde düþünmemiz, Allah`ýn bu âyetlerini okumamýz ve þükretmemiz emredilir. Devamlý karþýlaþtýðýmýz için önemi üzerinde düþünülmeyen alýþýlmýþ nimetlerin akabinde de þükür edilir ki, insanýn Rabbi ile irtibatý, iliþkisi, iletiþimi canlý tutulsun ve yapýlanlar ibâdet olsun.

Yemekten sonra hamd ve þükür edilir ki, yediðimiz nimetleri ihsan eden, o gýdalara lezzet katan, bize aðýz tadý veren, açlýðýmýzý bunlarla gideren, gýdalarý enerjiye dönüþtüren Yaratýcý`yý görmezden, bilmezden, hatýrlamazdan gelmeyelim, nankör olmayalým. 


Kemal derecesinde bir þükrün üç basamaðý vardýr. Eriþilen nimetin Allah`tan geldiðini bilmek, O`nun verdiðine rýzâ göstermek ve nimetinin gücü bedeninde bulunduðu sürece O`na isyan etmemek.

Her ciddi eylem, her nimet üç ibâdet ister. Bunlar zikir, fikir ve þükürdür. Baþta zikir (besmele), ortada -iþ esnasýnda- fikir (tefekkür, Allah`ýn nimet ve ihsanýný düþünüp O`nun rýzasýný istemek) ve sonunda þükür (El-hamdü lillâh demek). 
Bu Yazi 8407 kez okundu
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (54) adet yorum eklenmiştir.
@CÝVAN
10 Haziran 2017 Cumartesi 18:24
HOCAM YAZILARINDA BÝR NÝMETÝR. BÝZÝ MAHRUM ETME DE YENÝ YAZINI BEKLÝYORUZ
  YORUM DEVAMI
@Adýnýz Soyadýnýz
26 Mayıs 2017 Cuma 17:13
valla ot gibi bir hayat yaþýyoruz. zaten gidiþatan beli olmuyormu hocam
  YORUM DEVAMI
@Adýnýz Soyadýnýz
25 Mayıs 2017 Perşembe 17:36
ELHAMD?LÝLLAH SIHATIM YERÝNDE ALLAHA NE KADAR ??KRETSEM AZDIR
  YORUM DEVAMI
@Adýnýz Soyadýnýz
25 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
Eyvallah hoca
  YORUM DEVAMI
@Adýnýz Soyadýnýz
25 Mayıs 2017 Perşembe 11:43
?ükür etmeyen insan hayvandan daha aþaðýdadýr
  YORUM DEVAMIEDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar

SON YORUMLAR