Peygamberin Mührüne Sahip Olabilir miyiz?
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Peygamberin Mührüne Sahip Olabilir miyiz?
28 Nisan 2015 Salı 17:43


Hak Teâlâ Ýslam peygamberine “Ahmed” ve “Muhammed” isimlerini vermiþtir. Fakat ilginç olan, bu isimlerin ayný zamanda birer sýfat olmalarýdýr. Yani bu þekilde Allah (cc), peygambere tabi olan, onu seven herkese bu sýfatlarý bahþediyor. 

Peygamber (sav) için birer isim olan Ahmed ve Muhammed, ayný zamanda “öven” ve “övülen” manasýnda birer sýfattýr. Dolayýsýyla peygamberi hakkýyla seven, ona tabi olan herkes bu sýfatlarý kazanarak “öven” ve “övülen” olur. Peygamber (sav), ““Ýsmimi çocuklarýnýza isim olarak koyun, fakat künyemi kendinize künye yapmayýn!”(Buhari) buyurmuþtur. Çünkü peygamberin isimleri sýfattýr. Onlarý kazanmak gerekir. Ama künye peygambere (sav) hastýr.

Peygamberin (sav) iki ismi arasýnda bir sebep sonuç iliþkisi vardýr. Peygamberin Ahmed ismi sebep, Muhammed ismi sonuçtur. Çünkü Ahmed öven, Muhammed ise övülendir. Buna göre Hakký öven, Allah`a hamd eden, peygambere salat getiren herkes sýfat olarak “Ahmed” vasfýný kazanýr. Muhammed de sonuçtur. Çünkü övülen manasýndadýr. Dolayýsýyla Ahmed olan kimse doðal olarak Muhammed`tir.

Peygamber (sav) Ahmed ismiyle müjdelenmiþ, Allah`ý en iyi O, övdüðü için doðal olarak Muhammed olmuþtur.

Ahmed, zemmetmenin zýddýdýr. Ahmed kimseyi zemmetmez. Kötü vasýflarý olanlarý dahi zemmetmez, onlarý zimmetine alýr. Ahmed nerde bir güzellik varsa, nerde bir hayýr ve fazilet varsa onu över ve takdir eder.

Ahmed en çok, daha çok övendir. Peygamber (sav) Ahmed olarak çok, daha çok övdükçe Muhammed olarak daha çok övülür. Ümmet olarak bizler de ne kadar Ahmed olursak o kadar Muhammed oluruz. Ne kadar översek o kadar övülürüz.

Ýslam Peygamberi öyle isimlere sahiptir ki O`nun isimleri, hak eden herkese doðrudan bir sýfat olur. O`nun isimleri birer vizyondur. Diðer peygamberlerin isimleri bu kadar kolay bir þekilde sýfat olamaz. Buna karþýlýk peygamberimizin isimleri, dileyen ve hak eden herkese sýfat olmakta, bir mühür olmaktadýr. Bu nedenle Peygamber (sav) son peygamberdir. Çünkü ümmet içinde onun sýfatlarýný üzerinde taþýyan kimseler her zaman olacaktýr. Bu sýfatlara sahip kimseler olarak her zaman Ahmediler ve Muhammediler olacaðý için Ýslam Peygamberi son peygamberdir.

Nebevi vasýfla Ahmed olan kimse muhakkak Muhammed olur. Ebu Leheb`in karýsý, peygamberi kastederek haþa ona “zemmedilmiþ kiþi” derdi. Bunun üzerine peygamber (sav) “Yüce Allah`ýn Kureyþ müþriklerinin sövmelerini, lanetlemelerini benden nasýl uzaklaþtýrdýðýna þaþmaz mýsýnýz? Onlar Müzemmem (Yerilmiþ) diye söver ve Müzemmem diye lanetlerlerdi. Hâlbuki ben Muhammed`im (Övülmüþüm)”(Buhari) buyurdu.

Peygamber olmadan dünyada övülecek iþler yapmak, Ahmed olmak mümkün deðildir. Bir lider, Ahmed olmadan Muhammed olamaz. Kavmi ve toplumu içinde övülmeyi hak edemez. Dolayýsýyla ona yönelen bütün övgüler bir zaman sonra skandal olarak geri döner.

Kutlu doðum etkinlikleri çocuklarýmýza Ahmed ve Muhammed isimleri verme merasimidir. Onlara bu vasýflarý kazandýrma þenliðidir. Fert ve toplumu Ahmed ismiyle kadirþinas yapma, Muhammed ismiyle erdemli kýlma, topluma rehberler ve liderler yetiþtirme gayretidir.

Bu memlekette her sorun, Ermeni sorunu da peygamberin (s.a.v) isimlerinin sýrrýyla çözülür. Biz halk içinde Ahmed olalým, onu örnek alalým. Allah (cc) dünyada bizi Muhammed yapar. Herkes bizi över. Ne günümüz meseleleri ne de Ermeni meselesi gibi dünün meseleleri üzerinden kimse bizi yermez.

Peygamber (s.a.v) hatemü`l-enbiyadýr. Peygamberlerin sonuncusudur. Ama peygamberin hatemi/mührü onun sýfatlarýný taþýyan kimselerin elindedir. Bu öyle bir mühürdür ki hakký Hak ile onaylar. Batýlý da iptal eder. Peygamberin (sav) mührü ve hatemliði isimlerindedir. Kim haklý olarak bu isimleri alýrsa o mühre sahip olur. Kim bu mühre sahip olursa dünyada söz ve itibar sahibidir. Bunun dýþýndaki mühürlerin hükmü ve kýymeti yoktur. Bunlar neyin altýna vurulursa o þey batýldýr, iptaldir.  Bu Yazi 7827 kez okundu
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (1) adet yorum eklenmiştir.
@Abdüsselam Atas
10 Şubat 2016 Çarşamba 16:59
Anam Babam Sana feda olsun Ya RESULULLAH
  YORUM DEVAMI


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR