Rey ve riyakârlýk
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Rey ve riyakârlýk
13 Nisan 2015 Pazartesi 19:36


 


Adaylarýn belirlenmesiyle birlikte Türkiye, seçim atmosferine girmiþ bulunuyor. Her parti, her aday seçmenden oy almak için çalýþma yapacak. Burada üzerinde durulmasý gereken birçok husus olabilir. Ancak biz özellikle “oy” ile “rey” arasýndaki farkýn ve adaylarýn, “oy mu yoksa rey mi?” almak için çalýþmalarý gerektiði üzerinde bir nebze durmak istiyoruz.

Bilindiði üzere rey ve oy ayný anlamda kullanýlmaktadýr. Oy da rey de seçmenin belli adaya veya partiye yönelik destek ve tercih iradesi olarak tanýmlanýyor.

Esasen oy “üy” yaný ses vermekten türemedir. Kur`an`da bunun karþýlýðý “savt” lafzýdýr. Bu da “yapýlan bir çaðrýya olumlu ses vermek” diye tanýmlanmaktadýr. Buna göre oy, yapýlan çaðrýya cevap mahiyetinde ses vermektir. Buna karþýlýk rey, seçmenin duygu ve düþüncesine hitap ederek onu kendi vizyonuna kendi programýna inandýrarak destek alabilmektir.

Kur`an`ý kerimde oy ile rey arasýndaki farklar özetle þöyledir;

-Rey ile riya ayný köktendir. Buna göre sýrf siyaset yaparak veya yanlýþ düþüncelerle, sahte ideolojilerle seçmenden destek isteyen her parti her aday riyakârdýr. “Onlar ki insanlara karþý riyakârlýk yaparlar” buyrulur. Yani riyakârlýkla, gösteriþle rey almaya çalýþýrlar. Medyatik olmak suretiyle oy devþirirler. Oysa bütün bunlar riyadýr, bunlar oy getirebilir ama asla rey getirmez. Demek ki hakiki manada rey almanýn en önemli aracý insanlara karþý sadýk olmak kendi içinde dürüst olmaktýr. Böyle olduðu takdirde alýnan oy hakiki bir reydir. Aksi takdirde bu,  riyakârlýkla alýnmýþ bir oydur.

-Oy-üy sadece yankýlanan sese olumlu cevap vermektir. Bu da daha çok bir refleksle olabiliyor. Bu nedenle siyasi partiler daha çok seçmenin reflekslerini harekete geçirerek ondan oy yani ses alýyor. Allah(c.c): “En kötü ses, eþeklerin sesidir.” (Lokman:19) buyurur. Ayette geçen “savt” kelimesi hem ses hem de oy-tercih manasýndadýr. Buna göre belirsiz olan, sadece nefsin ve þehvetin tatminine yönelik her ses bu vasýfta bir sestir. Elbette insanlarýn nefislerine ve arzularýna yönelik sesler de olmalýdýr. Fakat bu, asla rey almanýn tek argümaný olmamalýdýr. 

-Rey ile rüya da ayný köktendir. Buna göre halis ve sadýk bir amaçla insanlardan rey talep eden kimsenin insanlarýn rüyasýna kadar nüfuz edebilmesi gerekir. Bilinçaltýnda ve bilinç üstünde insanlarýn rüyalarý hayalleri nedir? Bunlara kadar nüfuz etmeli ve bu þekilde onlardan rey talep etmelidir. Yani insanlarýn rüyalarýný-hayallerini bilmeden onlardan destek talep etmek onlardan sadece ses vermelerini istemektir.

-Rey ile rü`yet de ayný köktendir. Peygamber sav “ayýn görünmesiyle (rü`yeti hilal)oruç tutun, orucunuzu açýn” buyurmuþtur. Buna göre insanlardan rey isteyecek kimsenin ay gibi bedir gibi ortaya çýkmasý gerekir. Ýnsanlar ufukta o ayý gördüðünde ona göre hesabýný kitabýný bilecek, ona bakarak söz söyleyecektir. Unutmamak gerekir ki ay-hilal hesap aracýdýr.(Bakara:189)

-Ýnsanlardan rey isteyecek olan adayýn hilal gibi doðru zamanda doðru þekilde görünmesi gerekir ki insanlar ona bakarak hesabýný þaþýrmasýn. Doðru zamanda ve doðru yerde bulunabilmesi için muhakkak surette hilalin güneþe tabi olmasý gerekir. Nurunu hakikat güneþinden almasý ve güneþin yörüngesinde olmasý gerekir. Bu manada adayýn neyi referans aldýðý çok önemlidir.

-Ýnsanlardan rey isteyecek olan adayýn ay gibi dünyanýn uydusu olmasý gerekir. Dünya ile birlikte dönmesi ona göre görünmesi gerekir ama ýþýk kaynaðýný, yerel kaynaklardan deðil güneþten almalýdýr. Hakikatten almalýdýr.

-Ýnsanlardan rey talep eden aday herkesin ufkunda yer etmeli o olmadan hesabýn ve kitabýn olamayacaðýný göstermelidir.

-Ýnançlý halkýn kutsallarýna baðlý olan adaydan baþkasýnýn ufukta ay olmasý mümkün deðildir. Dolayýsýyla ancak ufukta kamer olan kimse rey alýr. Gerisi sadece oy alýr.

-Ufukta kamer olan bir adaya kimsenin lakayt kalmasý, insanlarýn onu görmezden gelmesi mümkün deðildir. Ýnsanlar istese de istemse de ona nazar ederler. O da onlarýn rüyasý ve  rü`yeti olur. Nihayet reyleri olur.

Ýnsanlardan sadece oy isteyenlerin akýbeti malumdur. Seçildiði zaman unutur. Seçilmediði zaman da sönüp gider. Oysa ay aydýr. Seçilse de seçilmese de o insanlarýn ufkundadýr. Onlarýn rüyasý ve rü`yetidir. Ýster ona baksýnlar ister bakmasýnlar… Bu onun konumuna ve makamýna hiçbir halel getirmez.

 
Bu Yazi 1236 kez okundu
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (1) adet yorum eklenmiştir.
@Abbüsselam Atas
10 Şubat 2016 Çarşamba 16:51
Yüreðinize ve kaleminize saðlýk hocam
  YORUM DEVAMI


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR