Saðlýk sektörü ve Cuma Namazý
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Saðlýk sektörü ve Cuma Namazý
14 Ekim 2017 Cumartesi 17:08


Saðlýk sektöründe çalýþan saðlýk elemanlarýnýn yaþadýðý problemlerden saðlýk hizmeti verirken saðlýk sektörünün doðasýndan kaynaklanan problemler olan; bulaþýcý hastalýklara maruz kalmada hedef kitle olmak ,devamlý olarak gece vardiyasýnda çalýþmak, psikolojik erken yýpranma  hasta ve yakýnlarýndan kaynaklanan  problemler olan; þiddet görme, sözlü olarak hakarete maruz kalmanýn  yaný sýra  çok önemli bir problemi daha vardýr; CUMA NAMAZI.

 Cuma namazý bildiðiniz üzere hür, akli dengesi yerinde, Cuma namazýna iþtirak etmesine engel olan aðýr hastalýðý olmayan tüm Müslüman erkeklere farzdýr. Cuma namazý diðer namazlardan farklý olarak sadece camide cemaat ile beraber belirli saatler arasýnda kýlýnýyor olmasý nedeniyle CUMA namazýnýn þartlarýna göre insanlar kendi iþlerini ayarlamak zorundadýr. Çünkü diðer namazlar gibi birkaç saat sonrada kýlýnabilen bir namaz deðildir.

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çaðrýldýðýnýzda, her türlü dünyevî alýþveriþi býrakýp Allah`ý anmaya, yani hutbeyi dinleyip namazý kýlmaya koþun. Eðer bilirseniz bu sizin için daha hayýrlýdýr.(CUMA SÜRESÝ 9. AYET)

Evet, ALLAH azze ve celle Cuma günü CUMA NAMAZI için ezan okunduðu vakit inanmýþ toplumu her iþini her türlü alýþveriþini ve dünyalýk meþguliyetini býrakýp ALLAH ‘a yönelmesini istemiþ ve bu eylemi zorunlu kýlmýþtýr. CUMA NAMAZI`ný her türlü dünyalýk iþten hayýrlý görmüþtür. Fakat ne yazýk ki 21.yüzyýlda yaþamamýza raðmen Dünya`nýn birçok beldesinde olduðu gibi ülkemizde de inanç önündeki engeller inanan insanlarýn önünde Çin seddi gibi durmaya devam etmektedir.

Üniversite hastanelerinin tamamýna yakýn kýsmýnýn cerrahi branþlarýnda CUMA NAMAZI  YASAK. Cerrahi branþlar olan Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Kalp ve Damar cerrahisi, Göðüs cerrahisi, Plastik ve  Rekonstrüktif Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi ve Anestezi gibi cerrahi branþlarýn asistan doktorlarý CUMA NAMAZI`ýna gitmekte zorlanýyor, bir çoðu da bölümdeki  öðretim üyelerinin inanç karþýtý veya inanç noktasýndaki liyakatsizliði sebebiyle CUMA NAMAZI‘ýna gitmelerine engel olunuyor.  Evet, yüzyýllarca ÝSLAM`ýn savunuculuðunu yapmýþ ve Ýslam‘ýn yayýlmasýna katkýda bulunmuþ aziz ceddimizin torunlarýnýn yaþadýðý topraklarda halen CUMA NAMAZI`ýna göre çalýþanýn iþ þartlarý ayarlanmýyor ve ibadet özgürlüðü noktasýnda inançlý insanlara inanç özgürlüðü tanýnmýyor.

Cerrahi branþlarda Cuma günleri elektif ameliyatlar CUMA NAMAZI`ýna göre ayarlanmýyor ve bir ameliyat bitince diðeri baþlýyor, taki tüm ameliyatlar bitinceye kadar. Bilmeyen kardeþlerimiz için belirtmekte fayda var; Elektif ameliyat acil yapýlmasý gerekmeyen, haftalar öncesinden ameliyat hazýrlýklarý bitmiþ sadece ameliyat için gün bekleyen hastalarýn ameliyatlarýdýr. Bu türde ameliyatlar CUMA günlerine özel olarak CUMA NAMAZI`na göre ayarlanmalý ve kimse maðdur edilmemelidir. Hastayý ilgilendiren acil bir ameliyat durumunda ise, dinen bir insanýn hayatýný kurtarmak tüm insanlýðýn hayatýný kurtarmakla eþdeðerdir ve CUMA NAMAZI kýlýnmamasýna ruhsat verilmektedir. CUMA NAMAZI en uzun süren yerde bile 30 dakikayý  aþmamaktadýr. Durum bu iken CUMA NAMAZI vakti gelince bir asistan doktorun namaz için izin istemesi ortamda bir kýyamet kopmuþ gibi tepkiyle karþýlanýp iþin sonu o doktor kardeþimizin asistanlýk sürecinin bitmesine kadar gidebilmekte.

Buradan Saðlýk Bakanlýðý baþta olmak üzere ilgili makamlarý göreve çaðýrýyor ve Üniversite Hastanelerinin cerrahi branþlarýnýn CUMA NAMAZI noktasýndaki çað dýþý uygulamalarýna bir son verilmesi için gerekli çalýþmalarý ivedilikle baþlatmalarýný istiyoruz. En baþta cerrahi branþlarýn cuma günleri çalýþma programlarý ile ilgili bir ekip çalýþma yapýp CUMA  NAMAZI`na gidenlerin maðdur olmasýný engelleyebilecek bir  mesai sistemi oluþturmalý ve tüm üniversitelere CUMA NAMAZI baþlýklý CUMA NAMAZI`na göre iþ þartlarýnýn düzenlenmesi, Cuma namazýna gidenlerin maðdur edilmemesiyle ilgili olan bir  yazý göndermelidir. Bu konuyu, inançlý insanlarýn desteðini devamlý yanýnda bulan ve inançlý kitlenin oylarýyla en üst makamlara gelen Sayýn Cumhurbaþkaný`nýn yakýndan takip etmesini istirham ederim. Diðer yazýmýzda hastanelerdeki mescit problemlerini iþleyeceðiz inþallah. Hepinizi ALLAH` a emanet eder, dua eder, dua bekleriz. Vesselam       
Bu Yazi 7350 kez okundu
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (2) adet yorum eklenmiştir.
@RAY
14 Kasım 2017 Salı 17:18
BÝZM CUMUHURBA?KANIMIZ ATAT?RK?N A?TIÐ YOLDA DÝMDÝK Y?R?YOR . ÝSTEDÝÐÝNÝZ MEVZULARDAN UZAK KEKI
  YORUM DEVAMI
@Adýnýz Soyadýnýz
14 Kasım 2017 Salı 17:14
saðlýk bakanlýðý uralý olmaz hiç buþuna kendinizi yormayýn
  YORUM DEVAMI


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR