Sahi Halep`i H?DA PAR mý Bombaladý?
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Sahi Halep`i H?DA PAR mý Bombaladý?
16 Aralık 2016 Cuma 23:36


Halep`te yaþanan dram ve katliam dünyanýn gözleri önünde yapýlýrken yapýlan katliamla ilgili HÜDA PAR camiasýna yöneltilen suçlamalara deðinmek istiyorum. Sahi Halep`i hüda par`mý bombaladý?

Rusya, Esed ve destekçileri tarafýndan bombalanan, kuþatýlan ve ele geçirilen Halep üzerinden son 2-3 gündür Sosyal medya üzerinden HÜDA PAR camiasýna yüklenen ve dün Sait ?ahin`in yazdýðý makaleyi çarpýtarak eleþtiren ve hedefe koyan sözde Ýslamcýlar`dan bahsetmek istiyorum.

Hizbullah ve HÜDA PAR`ýn Suriye olayýna bakýþý bidayetinden beridir açýklamalarýyla ve duruþuyla deðiþmeyen vasat çizgisini korumasý belli ki bazý sahtekar mücahitleri kýzdýrmýþ olmalý ki geçmiþte olduðu gibi bugün de yükleniyorlar.

Hatýrlanacaðý gibi 28 ?ubat süreciyle birlikte Hizbullah camiasýna yönelik yapýlan baskýnlarda 20 bini bulan ferdi iþkencelerden geçirilmiþ, 10 binin üzerinde ferdi cezaevlerine atýlmýþtý. 17 Ocak 2000 tarihinde Beykoz`da yapýlan baskýnla Hizbullah Lideri Hüseyin Velioðlu ?ehid edilmiþti.

O`nun þehadeti ve akabinde Müslümanlara sürek avý baþlatýlmýþ. Bir camiaya topyekün bir savaþ açýlmýþtý. Ýslami basýn ve camialardan týk yoktu. Üstüne o dönemin iktidarýnýn deðirmenine su taþýyorlardý. "Terörist Hizbullah, Hizbulvahþet" gibi ifadelerle Müslümanlarýn acýlarýna merhem olma yerine yaralarýna tuz basýyorlardý.

Evet! En büyük darbeyi kendisine Ýslam adý verenlerden yedik. Bugün Suriye`de olduðu gibi…

Suriye savaþýnýn baþlamasýyla irili ufaklý yüzlerce örgütler oluþtu ve Suriye`yi getirdikleri nokta ortada…?iilerin yaptýklarýný býrakýn bir yana Sünni gruplardan yani bizlerden bahsetmek istiyorum.

Baþta Zalim Esed`e karþý savaþan bu gruplar zamanda içinde birbirlerine karþý savaþmaya, kanlarýný dökmeye ve hatta kadýnlarý cariye alacak kadar kendi menfaatleri (Emperyalistlerin çýkarlarý) doðrultusunda Ýslam`ý kendilerince uyguladýlar. Kardeþlerinin kafasýný kesip videolarla dünyaya servis edecek kadar psikopat ruhlarýný tatmin edercesine bu vahþetleri uyguladýlar.

Gelinen noktada ABD askerlerine dokunmayan ve sadece kýlýçlarý müslümanlara kalkan bu gruplar neyin savaþýný veriyorlar?

Ekranlarda bu gruplarý pohpohlayarak Müslüman gençleri Suriye Kurtlar vadisine gönderen/ gitmelerine sebep olan sözde Ýslamcýlar bu vebali kaldýramayacaksýnýz. Allah`a nasýl hesap vereceksiniz?

Peki  O gün Ýslamcýlarýmýzdan neden ses çýkmadý bu olaylara? Mezhebinden olduðu için mi görmüyordu? Bir dönem Hizbullah hareketinin çoðunluðunun Kürtlerden müteþekkil olmasý ve Hizbullah`a yapýlan baskýlara sessiz kalmalarý gibi…

HÜDA PAR kardeþiz dedikçe onlar ýsrarla aksini yapmaya ve fitne yapmaya devam ediyorlar?

Bugün Müslümanlara dil uzatan sahte þövalyeler bugün bize ders vermeye kalkýyorlar.

Rehber`in þehadetiyle birlikte yakalanan katledilen Müslümanlar için ses çýkarmayan sünepelerin bugün konuþmaya haklarý yoktur.

Hizbullah Cemaati, Türkiye sýnýrlarý içinde dini ve halký için bedeller öderken (hala ödüyor) sizler ne yaptýnýz? Ýslam`ýn sermayesini yemekten baþka?

Müslümanlar canlarý ve mallarýyla bedel öderken Ýslam havarisi kesilen siz sahtekar mücahitler ekranlarda boy gösterip sermayelerinize sermaye attýnýz. Kuleler diktiniz. Ýktidar ortaklarý oldunuz.

Hizbullah Cemaati sizden davacý olmasý gerekirken yine de susmasý, sineye çekmesi ve buna raðmen sizin Hizbullah`ý suçlamaya kalkmanýz ne kadar adilce? Doðru bunu ancak ADÝ ler yapar.

Bu camia þu ana kadar Allah`tan baþka kimseye taþeronluk yapmadý ve emperyalistlere bilerek veya bilmeyerek hizmet eden sizlerin þeytani oyunlarýný bozmaya devam edecek.

Fitne çýkarmak adam öldürmekten daha kötüdür (Bakara/217)

Kalplerinde eðrilik olanlar, fitne çýkarmak için ayetleri kendilerine göre yorumlarlar. ( Ali Ýmran/7) ayetleriyle þunu diyoruz;

Biz fitneden beriyiz, Kardeþ kavgasýndan beriyiz, Müslümanýn canýna dokunandan beriyiz.

?ahid ol Ya Rab! ?ahid ol Ya Rab! ?ahid ol Ya Rab!

Doðruhaber
Bu Yazi 7507 kez okundu
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar

SON YORUMLAR