Sömürülmeye Müsait Olmak
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Sömürülmeye Müsait Olmak
12 Aralık 2016 Pazartesi 19:09
Günümüzde Ýslam toplumlarý, batýlýlar tarafýndan sosyal, kültürel, ekonomik ve dinsel olarak sömürgeleþtirilmiþtir.


Günümüzde Ýslam toplumlarý, batýlýlar tarafýndan sosyal, kültürel, ekonomik ve dinsel olarak sömürgeleþtirilmiþtir. Eðer Müslümanlar, dünyanýn her yerinde sömürülmeye müsait olmasaydýlar, sömürgeciler tarafýndan sömürülmeyeceklerdi. Batýlý sömürgeciler, topraklarýmýza ve vatanlarýmýza geldiklerinde sömürülmeye müsait bir toplum görmeseydiler, ne yapacaklardý, geldikleri gibi geri gideceklerdi. Bu konuda çok ciddi araþtýrmalar yapan,  Malik Bin Nebi’nin müthiþ bir sözü var: “Sömürülmekten daha kötü olan þey, sömürülmeye müsait olmaktýr!” bizimde yazýmýzýn ana konusu bu sözden gelmektedir. 

Günümüzde halen, hayatýn her yerinde sömürülmeye maruz kalýyoruz.  Türkiye’de sömürgeciliðe karþý bilinçli bir yapýlanma yok. Ýslami deðerlerin bütünüyle bütünleþmiþ, bir toplum yok. Ýslam, Türkiye’de ve diðer coðrafyalarda parçalar halinde yaþanýyor, parçalar üzerinden mücadele veriliyor.  Bu mücadele ile yeni bir tarih, Ýslami bir medeniyet, Ýslami bir kültür, Ýslami bir dil inþa edilemez. Sömürülmeye müsait olduðumuz için, hiç bir þey sorgulamýyoruz.  Türkiye’de ve dünyada geliþen hadisleri yorumlarken, batýnýn kavramlarýný kullanýyoruz. Bunun içindir ki, batýnýn kavramlarý ile özgürlük mücadelesi verilemeyeceðini idrak edemiyoruz. 

Her þeye yeniden baþlamak gerekiyor. Sil baþtan. Her þeyden önce Türkiye’de ki eðitim sistemi mutlaka deðiþmesi gerekiyor.  Türkiye’deki eðitim sisteminin mutlaka seküler eðitim sisteminden, kurtarýp, Ýslami tevhidi eðitim sistemine dönmesi gerekiyor. Uzmanlar tarafýndan gerek Rasulullah  (s.a.s.) döneminin eðitim sistemi, gerekse, Osmanlý’nýn eðitim sistemi iyi bir þekilde incelenmeli ve oralardan çýkýþ yolu bulunmalýdýr.  Batýdan alýnan eðitim, programý tarihin çöp sepetine atýlmasý gerekiyor. 

Ýnsanlarý, Kur’an bilinci ile sömürülmeye müsait olmaktan kurtarýp, sömürgeciliðe karþý ciddi bilinçli birer fert haline getirmek gerekiyor. Ýslam dünyasýnda, yaþanan katliamlarýn hepsinin ana kaynaðý batý sömürgeciliðidir. Batýlý toplumlar, hiçbir zaman için, Ýslami bir toplumun varlýðýný kabul etmezler.

 Yazýmýzý sonlandýrýrken, Sömürgecilik nedir nasýl baþlamýþtýr kýsaca bunu hatýrlatalým:
Sömürgecilik, yabancý bir topraðýn iþgalini, o topraðýn iþlenmesini ve oraya göçmenlerin yerleþmesini ifade etmek için kullanýlan bir terimdir. Batý Tarihçiliði, sömürgeciliði Coðrafi keþifler dönemiyle baþlatýr. 1991 yýlýnda yayýmlanan Sömürgeci Fransa’nýn Tarihi adlý eserde sömürgecilik macerasýnýn Coðrafi Keþiflerle ve Kâþiflerle baþladýðý belirtilmektedir.

Avrupa’nýn, Coðrafi keþiflerle birlikte baþlayan sömürgecilik macerasý her dönemde geliþerek büyümüþ ve Avrupa devletlerinin geliþmesini saðlarken, bu durumun aksine sömürülen bölgelerde yaþayan insanlarýn ekonomik, kültürel, sosyal alanlarda gerilemesine, kendi kültürlerinden koparak Avrupa kültürünü benimsemelerine neden olmuþtur. Avrupa’nýn sömürge olarak kullandýðý bölgeler de uyguladýðý politika genelde ayný olmuþ ve insanlar öncelikli olarak Dinleri ve Dillerinden koparýlýp asimile edilmiþtir. ( Ahmet Asan, Akademik Perspektif)

Ýslam’ýn yeniden tarihe dönmesi için, Müslümanlarýn sömürgecilikten biran evvel kurtulmalarý gerekiyor. 
 
Ne diyor, Üstad Malik Bin Nebi:

Ruhunu deðiþtirirsen, tarihin deðiþir!

Vesselam…
Bu Yazi 7270 kez okundu
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.
» Dostluk ve Düþmanlýk Nasýl Olmalý? 22 Aralık 2015 Salı 11:52
» Ne Olacak Müslümanlarýn Hali? 28 Kasım 2015 Cumartesi 12:11


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar

SON YORUMLAR