Türkiye`nin arayýþý
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Türkiye`nin arayýþý
16 Aralık 2016 Cuma 23:34


17-25 Aralýk operasyonlarýnýn üzerinden üç yýl geçti. O operasyonlarla ilgili en önemli hata, operasyonlarýn baþlangýç kabul edilmesidir. Hâlbuki ondan önce çok þey yaþanmýþtý, 17-25 Aralýk`la, o yaþananlar, Türkiye`nin siyasi iktidarýnýn aleyhine sonuçlandýrýlmak istendi.

Neden? 

Çünkü: Türkiye, Sovyetlerin yýkýlmasýndan sonra kontrol dýþýna çýkan dünyada, siyasi iktidarýn þahsýnda, kendisine bir yer bulmaya çalýþýyor.

Rusya zayýf ve Ýran mutlak muhalif cephede sayýlýrken Türkiye, kendisini komþularý ile iyi iliþkilere sahip bir Batý bloðu üyesi olarak görebiliyordu. Rusya`nýn güçlenmesi ve güçlenen Rusya`nýn dýþ politikada henüz yerini bulmamasý, Türkiye`yi güç durumda býraktý. Buna Ýran`ýn bölgede süren iç savaþlara aktif desteði ve büyük güçlerin bu desteðe olumlu yaklaþmasý eklenince Türkiye daha da kritik duruma sürüklendi.

Rusya ve Ýran`la iyi iliþkiler içinde kalmak isteyen Türkiye, “eksen kaymasý” söylemine maruz kaldý. Suriye`de onlardan farklý bir tutum içinde olunca da onlarla karþý karþýya geldi. Buna karþý yapýlacak olan, ya Batý`ya tam teslimiyet ya da iki tarafý da dikkate alan bir denge siyasetiydi.

Türkiye, Batý`ya tam teslimiyeti artýk bir seçenek olarak görmüyor. Batý`dan tam bir kopuþu da göze alamýyor. Batý ise tam teslimiyet için seçenekleri zorluyor. Elindeki bütün olanaklarý deðerlendiriyor ve art arda piyasaya sürüyor.

17-25 Aralýk`ta hedeflenen, Türkiye`nin büyüyen ve dolayýsýyla baðýmsýz hareket etme eðilimine güç veren ekonomisinin zayýflamasý, halkla hükümetin ekonomi yüzünden karþý karþýya gelmesi, hükümetin ya teslimiyeti seçmesi ya da yerini Batý yanlýsý zayýf bir yapýya terk etmesiydi. 

Bu noktada Türkiye için zorlayýcý problem, PKK`nin eylemleridir. Türkiye, bu eylemleri daha önce görüþmeler yoluyla sonlandýrmak istemiþ, görüþmeler, operasyon konusu yapýlmýþtý.  Türkiye, o operasyonlarý aþtý, bir kez daha görüþmelere baþladý. Bu kez, ABD, PKK ile doðrudan görüþerek ona Türkiye karþýtý operasyonun bir parçasý olmasý durumunda alan açma sözü verdi, onunla diðer müttefiklerinin arasýnda, sonuç almaya odaklý bir iliþki geliþtirdi. 

1980`li yýllarda sol bir eðilimle PKK eylemlerine alttan sempati duyan ama 1990`lý yýllarýn sonunda bundan vazgeçen “çaðdaþ bir çevre” PKK ile yakýnlaþtý. Buna 17-25 Aralýk`ýn operasyon ayaðýnda yer alanlarýn baðlarý da eklenince dýþarýdan kuþatýlan Türkiye, içeride, yatýrýmcýlarý bir yana, sýradan kiþileri dahi huzursuz edecek bir hâle büründü. 

Türkiye, 15 Temmuz`dan önce bu cephenin bir ayaðýný tasfiye etmek istedi. Cephe, buna 15 Temmuz`la karþýlýk verdi.

17-25 Aralýk bir baþlangýç olmadýðý gibi 15 Temmuz da bir son deðildir. Batý, 15 Temmuz`da darbe giriþiminde bulunanlarýn arkasýnda olduðunu saklamýyor. Açýk bir þekilde Türkiye karþýtlýðýna prim veriyor. Türkiye`nin desteklenmesini ise kendisine karþý durmak olarak deðerlendiriyor.

Batý`nýn tutumu Türkiye`nin tüm dünyadaki iliþkilerini olumsuz etkiliyor, ekonomisine zarar veriyor.

Türkiye, bu çýkmazdan kurtulmak istiyor. israil, bunu fýrsat bilip Türkiye ile iliþkisinde kaybettiklerini kazanmaya çalýþýyor. Daha önce Türkiye`yi ekonomik krizlere karþý destekleyen Arap ülkeleri ise bu sefer temkinli davranýyor. Türkiye, bu vaziyet karþýsýnda kendisi için bir çýkar sokak arýyor, kendisini ayakta tutacak dengeyi bulmaya çalýþýyor. Batý, bu denge arayýþýnýn baðýmsýzlaþma lehinde sonuçlanmamasý için elindeki kartlarý kullanmaya devam ediyor, Türkiye`yi ekonomide çökertirse sonuç alabileceðine kesin olarak inanýyor, kendisine baðlý yapýlarý bu yönde organize ediyor.
Bu Yazi 8109 kez okundu
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.
» 15 Temmuz Darbesi ve Türkiye'nin geleceði 15 Ağustos 2016 Pazartesi 11:23


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR