?mmetin Yetimi Kürtler
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
?mmetin Yetimi Kürtler
03 Kasım 2012 Cumartesi 09:01
Bir diðerleri de AKP üzerinden "Vurun abalýya! Koþun halkýn kardeþlik(!) halkasýna!" diye Kürtleri çözümsüzlüðü adeta klinik bir vaka haline getiren ve çözümü(!) bir halký topyekûn Ýmralý sakininin ihtiraslarýna/mýzýkçýlýðýna kurban eden PKK/KCK`nin kucaðýna itmektedir.
Bir milletin baþýna ancak bu kadar musibet gelir, dedirtiyor son zamanlarda yaþadýklarýmýz. "Ümmetin yetimi Kürtler" ibaresi ne kadar da isabetli düþmüþ þu mazlum toplum için.

Deðirmenin iki taþýný görenler bilir. Bir an o iki taþýn arasýnda öðütülen buðday tanesini düþünmeden edemiyor insan, yaþananlar karþýsýnda.

Bir yandan yüz yýla yaklaþan kör, inkarcý ve asimile heveslisi laik bir idarenin ezici/iþkenceci tasallutu; öte yandan kendi çalýp kendi oynayan cinsten halkýn kurtuluþu adýna söz sahipliðini ilan edip Kürt insanýný bile kendi gündelikçi hesaplarýna yem/kurban etmekten haya etmeyen marksist bir örgüt ve kuyruk kýsmýnýn horozlanmasý...

Umut fakirin ekmeði, derler ya! Bu hak yoksunu, özgürlüðe muhtaç halk da bir umut dahi deyip suret-i hak`tan ve dindar bir yaklaþýmla meydanlara çýkýp "Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ýslandýk bu yaðmurlarda!" deyu haykýranlara emeðini, gözyaþýný, duasýný, sofrasýný ve umudunu bir deðil, iki deðil, tam üç kez ikirciksiz, menfaatsiz, içtenlikle teslim etti.

"Çýraklýk dönemi" dedi, halk " Eyvallah!" dedi. "Kalfalýk dönemi" dedi, halk " Ýnþaallah!" dedi. "Ustalýk dönemi" dedi, halk tam " Maaþallah!" derken Bremen Mýzýkacýlarý misali " Asaruk, keserük, biçerük"lü faþist söylemler " Benim oðlum, bina okur; döner döner bina okur!" tespitine taþ çýkaran ýrkçý nakaratlar halka derin bir of/üf karýþýmý bir "Ýllallah!" çektirdi ki bir zulmün "ah!"ý ancak böyle yükselir yücelere.

Kim doðru yolda diye düþünürken bu mazlum halk, birileri "Yapýlan bunca icraatý görmüyor musunuz?" deyip halký AKP hükümetinin kucaðýna ittiler, ama rutinleþen faþist ifadeler karþýsýnda halkýn kaný donuyor. Nasýl donmasýn ki? ?u etkin/yetkin(!) aðýzlardan çýkan sözlerden acaba hangisinin sýcaklýðý/samimiyeti(!) donan kaný tekrar çözer ki:

"Kürtçe eðitim ülkeyi böler." (Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan)

"Kürtçe eðitim olmaz!" (Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim ?ahin)

"Kürtçe eðitim þeytana uymaktýr!" (Burhan Kuzu/ Anayasa Profesörü)

"Kürtçe medeniyet dili deðildir." (Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç)

Yüce Allah`ýn Sanii ismine ayna olan renk ve dillerin farklýlýðýna dokunma cüretini meydan okurcasýna ortaya koyan bu sözlerin ne akl-ý selimle yorumlanabilir, ne iyi niyetle tevil edilebilir bir tarafý var. Hatta bu sözler, önü ve arkasý ihmal edilip hedef saptýrmak cinsinden cýmbýzla alýnan ve seçilen alýntý cinsinden de deðildir. Bu sözler, yetmiþ milyon insanýn gözünün içine baka baka söylenmiþ birer kiþilik ifþasýdýr.

Bir diðerleri de AKP üzerinden "Vurun abalýya! Koþun halkýn kardeþlik(!) halkasýna!" diye Kürtleri çözümsüzlüðü adeta klinik bir vaka haline getiren ve çözümü(!) bir halký topyekûn Ýmralý sakininin ihtiraslarýna/mýzýkçýlýðýna kurban eden PKK/KCK`nin kucaðýna itmektedir. Yeni bir kucak buldum derken kaný tekrar donduran mantýk yoksunu ve çöp kovasý dolusu bir sürü zýrva:

"Bayram yapýlmayacak! Niye? Kürt halký bunca zulüm görürken- halk dedikleri de Zerdüþt ve materyalist paça döküntüsü birkaç eli silahlý/halklar üstü liderlik- bayram mý olurmuþ!"

"Okula gidilmeyecek, dükkânlar açýlmayacak, taþýtlar kontak kapatacak! Peki, bu niye? Efendim, cezaevlerindeki açlýk grevine destek vermeliyiz!"

Çocuklarýnýz özel okullarda okurken, jeeplerde safari türünden gezintiler yaparken/keyif çatarken, aðababalarýnýz kebap sofralarýnda týkýnýrken gerçeklik aynasýndan nasýl göründüðünüze hiç dikkat ettiniz mi? Korkutmalarýnýz, tehditleriniz, mala ve cana saldýrýlarýnýz olmasa acaba adam yerine konulacak mýsýnýz?

Hasýl-ý kelam, Ümmetin yetimi Kürtler, iki deðirmen taþýnýn arasýnda acýmasýzca öðütülürken zerre kadar insaftan ve insanlýktan nasiplenmiþ olanlarýn baþlarýný iki elinin arasýna alýp çözüm adýna yoruldukça yorulmalarý ve çözümü Ýslam dýþýnda aramanýn beyhude olduðunu ilan etmesi acil ve gereklidir.

Ýbrahim Daðýlma / Doðruhaber Gazetesi


 
Bu Yazi 9733 kez okundu
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR