Yüksekova??da neler oluyor?
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Yüksekova??da neler oluyor?
03 Mart 2016 Perşembe 23:43
Geçmiþte insanlar zar zor ev sahibi olabilmiþ. ?imdi PKK evlerinin altýný oymuþ, bomba ile tuzaklamýþ; sonra da ??biz sizin için mücadele ediyoruz? diyorlar. Yüzlerce kilogram bomba koyduklarý evlerden kaçýp gitmek isteyenleri ??çýkmayýn; giderseniz evinizi yakarýz, yýkarýz, bir daha gelemezsiniz? diye tehdit ediyorlar.


 Yüksekova’da neler oluyor, kimsenin haberi var mý? Yüksekova’daki insanlar neden zorunlu olarak göç ediyor? Binlerce öðrenci neden eðitim hakkýndan mahrum býrakýlýyor? Gerçekten bilen var mý?

Ýlçe merkezi boþalmýþ; insanlarýn yüzde 40’ýndan fazlasý göç etmiþ durumda.

Yüksekova’da gerçekten neler oluyor? En iyi ilçede yaþayan insanlar biliyor.

Çözüm sürecinin bitmesiyle baþlayan çatýþmalý ortam, beraberinde kan, ölüm ve gözyaþý getirdi. Onlarca cenaze; yakýlýp yýkýlan evler. Sönen ocaklar. Ülkenin doðusunda çocuklar ölürken, batýsýnda çocuklar yetim kalýyor.

Bunlarýn belki tek sebebi, artýk ortaçaðda kalmýþ olan “hendek” siyaseti. Bu ilkel siyaset yöntemi, bu teknolojik çaðda çok geri kalmýþ bir yöntem. PKK belki de Kürtlere yapabileceði en büyük kötülüðü yapýyor. Yüksekovalýlar da ilk defa terörü bu kadar yakýndan hissetti.

Ýlçedeki tüm mahallelerde hendekler kazýlmýþ. Barikatlar kurulmuþ ve kazýlan hendeklere yüzlerce kilogram bomba, dinamit yerleþtirilmiþ.

Geçmiþte insanlar zor þartlarda ev sahibi olabilmiþ; kimisi tarlasýný satmýþ, kimisi borçlanmýþ, kimisi bankalardan kredi alýp zar zor ev sahibi olabilmiþ. ?imdi PKK evlerinin altýný oymuþ, bomba ile tuzaklamýþ; sonra da “biz sizin için mücadele ediyoruz” diyorlar.

Yüzlerce kilogram bomba koyduklarý evlerden kaçýp gitmek isteyenleri “çýkmayýn; giderseniz evinizi yakarýz, yýkarýz, bir daha gelemezsiniz” diye tehdit ediyorlar.

Orman mahallesi boþaltýlmýþ ve YPS karargâhý halinde eðitim alanýna çevrilmiþ (YPS ya da Yekineyen Parastina Sivil, PKK’nýn YDG-H’yi laðvedip yerine kurduðu yeni “Sivil Savunma Birlikleri” örgütlenmesi). Cumhuriyet mahallesinin neredeyse tamamý boþaltýlmýþ. Her gün durmadan onlarca hendek kazýlýyor, barikatlar kuruluyor, bombalarla tuzaklanýyor.

Ýlçede ana arterler dýþýnda tüm yollar ve sokaklar kapatýlmýþ durumda. Kýþ aylarýnda sokaklarýn hiçbiri belediye tarafýndan açýlmadý çünkü temizlik için çýkan resmî araçlara YPS’liler tarafýndan hendek kazmak ve barikat kurmak için el konuluyor; gene temizlik için giden sivil araçlara da ateþ açýlýyordu.

Son olarak, sivil insanlarýn araçlarýný (toplam 12 aracý) askerler ?emdinli yönüne gidemesin diye ana yola barikat olarak yerleþtirdiler. Araçlar artýk kullanýlamaz halde.

Yük getiren yabancý TIR’larý da alýp barikat olarak kullanmak ne kadar insani acaba?

Her gün “basýn açýklamasý” adý altýnda eylemler yapýlýyor ve akabinde çýkan olaylar yüzünden dükkânlar günlerce kapatýlýyor. Esnaf siftah yapmadan kapatmak zorunda kalýyor. Yüksekova okullarýnda öðretmen var, öðrenci yok. Ýlçedeki öðretmenler gerçekten çok fedakâr. Karla, bombalarla, hendekler ve barikatlarla kapatýlmýþ sokaklardan kilometrelerce geçerek her gün okullarýna gidiyorlar. Gidince de öðrencileri sýnýflarda bulamýyorlar. Son dönemlerde öðrenci kalmadýðý için sýnýflar birleþtiriliyor; ancak öyle ders verebiliyorlar.

Milli Eðitimin son rakamlarýna göre, öðrenci sayýsý 32 bin olan ilçede okula gitmeyen ya da kaydýný alýp baþka yerlere taþýnanlarýn sayýsý 15 bin.

Devlet Hastanesine geçen yýl ayný dönemlerde giriþ yapan hasta sayýsý günde ortalama 1200-1300 arasýnda; son günlerde ise bu oran 350-400 arasýnda oluyor.

Evlerin altýna onlarca tünel kazýlmýþ; temeller bombalarla tuzaklanmýþ. Ailelere “sakýn gitmeyin” diyen bir örgüt, bu insanlara bundan daha fazla nasýl bir zarar verebilir?

Görüþtüðümüz insanlar “çocuklarýmýzýn psikolojisi bozuldu, mecburen gitmek zorunda kaldýk” diyor. Maddi durumu iyi olanlar baþka illere göçüyor; geliridüþük olanlar köylerde, derme çatma evlerde ya da ahýrlarda kalýyor. Ýnsanlar çok öfkeli, çok kýzgýn.

Esnaf ise iflas durumunda; yazýlan çekler, yatýrýlamayan senetler, ödenemeyen kredilerden geçilmiyor.

Ortada fiili bir savaþ durumu yokken savaþ ortamýný ilçe insanlarýna yaþatmak -- insanlýkla, insan haklarýyla ne kadar ilgili?

Halk sorunlarýný görüþmek için HDP ilçe binasýna gidiyor. Yüksekova Halk Meclisi eþbaþkaný ?erafettin Dede (PKK Yüksekova bölge sorumlusu Kendal Gulort’un abisi), toplanýp sýkýntýlarýný anlatmaya çalýþan esnafý azarlayarak “Kürdistan dört parçada kuruldu, sizler de yardým edecek, bu sürece katkýda bulunacasýnýz” diyor.

Oysa ?erafettin Dede’nin kendisi, ilçede iki blok üzerinde 40 daireli inþaat yapmakta. Geliri nereden acaba?

Yüksekova halký bu olaylardan ve hendeklerden çok rahatsýz; sadece devlete dua ediyor, bir an önce bu olaylar son bulsun diye.

Acaba PKK kime hizmet ediyor?

Bu, Kürtlerin yararýna mý?

Armin ?ahin- Serbestiyet.com

 
Bu Yazi 8301 kez okundu
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR