Yürüyen Kervanýn Neresindeyiz
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Yürüyen Kervanýn Neresindeyiz
02 Şubat 2016 Salı 00:53
Kürsülerde ve minberlerde hep anlatýla geldi bu dava ama ne yazýk ki eksik anlatýldý. Anlatýlanlardan feyiz ve tat alamaz duruma geldik. Anlatanlar da belli sýnýrlarý aþamadýlar. Bu ayeti söyleme müþriklere dokunur, þu ayeti söyleme münafýklara dokunur, bunlarý söyleme bilmem ne olur derken uyutulduk uyandýrýlmadýk.


Allah`ýn adýyla 


Ýnzal ettiði ayetlerle bizleri düþünmeye sevk eden Rabbimize hamd olsun. 


Çoðu zaman göremediðimiz,hissedemediðimiz tasavvur ettiðimiz veye edemediðimiz her varlýðýn deðiþim, dönüþüm halinde olduðu realitesi derin manalar taþýr bizler için. 


Kendimizi ve içinde yaþadýðýmýz toplumu revize etmeyi misyon bilip, bu anlayýþla hareket etmeliyiz. Bu, islam davasýnda kararlýlýk ve sürekliliðin temel prensibidir, ayný zamanda zaferin gizemi de bunda mevcuttur.

Tarihin farklý evreleri buna þahittir. Dava insaný ise hesabý sadece Rabbine vereceði anlayýþýyla hareket ederek islam`ý kendine mefkure edinmelidir. 


Bugün olaya daha geniþ bir yelpazeden baktýðýmýzda gerek fert, gerekse toplum olarak davamýz için yüklediðimiz misyonun çok daha gerisinde kaldýðýmýzý görürüz. 


Çoðu zaman içinde bulunduðumuz hayat, üzerinde gittiðimiz yol en iyisidir diye nefsimizi sorgulamadan hareket ederiz fakat gerçeklerle yüzleþtiðimizde bunlarýn farklý boyutlarýnýn ortaya çýktýðýna þahit oluruz. 


Tih`in boyutlarý son asýrdýr ümmet için derinleþti ve geniþledi korkunç seviyelere ulaþtý bu kasvetli durumu iliklerimize kadar hissettik ve hissediyoruz.

Bireyselci yaþam felsefesi seküler bir hayata temayül eder menfaati ve dünyalýklarý çokça arzular. Her birey bulunduðu konumdan memnun ve bireysel yaþamayý sever bir görünüm yansýtýr oldu.

Asýl iþin korkunç tarafý da budur; küfür için kolay yutulan lokma haline gelmek. Kuþatýcý vehn hastalýðý insanlarý gün be gün sardý bu ciddi bir manevi hastalýktýr, bu manevi hastalýðýn tedavisi ise saðlam bir akide, tevhidi davanýn ve mücadelenin etrafýnda birleþmekten geçer.

Ümmetin þahlanmasý aksiyoner ve etkili dinanizmin saðlanmasýyla mümkündür; Çünkü Allah`ýn kelamýnda geçen her bir ayet insanoðlunu aksiyona davet eder. 


Müslümanlar olarak bizler vahyin muhattabýyýz indirilenle hükmetmek bizim yegane görevimizdir. Bütün bunlarýn olmasý halinde katýksýz bir islam`ý kendi hayatýmýz dahil edebiliriz ancak.

Batýl inançlar, örf adetler inancýmýzla her zaman muhalif olmuþtur. Belli bir inanç þuuruna eriþemeyen insan, yaptýðýný meþru görür , bu inanç üzerinde yaþamaya devam eder ve yaþadýklarýný doðru bir inanç olarak kabul eder. 


Resulullah yürüyen bir peygamberdi ashabý ise yürüyen bir ümmeti peki ayný þeyi bugün kendimize soralým Resulullah yürüyen bir peygamberdi acaba ümmet olarak bizler onun yürüyen bir ümmetmiyiz?

Sadece anmaktan ibaret gördüðümüz yeri geldiðinde mangalda kül býrakmayan bizler onu nasýl anlayabiliriz ki, yürüyen bir peygamberi oturan bir ümmet anlayabilir mi, onu anlamak için yürüyen bir ümmet misyonuna sahip olmamýzý icap etmez mi? 


Kürsülerde ve minberlerde hep anlatýla geldi bu dava ama ne yazýk ki eksik anlatýldý. Anlatýlanlardan feyiz ve tat alamaz duruma geldik. Anlatanlar da belli sýnýrlarý aþamadýlar. Bu ayeti söyleme müþriklere dokunur, þu ayeti söyleme münafýklara dokunur, bunlarý söyleme bilmem ne olur derken uyutulduk uyandýrýlmadýk.

Resulullah(s.a.v)`ýn tevhit mücadelesi bilgi düzeyinde bir hikaye gibi kaldý metotlarýndan hep bahseder olduk; ama islam düþmanlarýna karþý gösterdiði tavýr ve duruþunu söyleyemez olduk


Bu geniþ Tih sahrasýnda susadýk, sussuz kaldýk. Bütün bunlar ortadayken yürüyen islam kervanýyla birlikte olduðumuzu iddia etmek adil olur mu? 
Duayla...


Rýdvan Sarý - YÜKSEKOVA AJANS
Bu Yazi 10458 kez okundu
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (25) adet yorum eklenmiştir.
@Adýnýz Soyadýnýz
29 Mayıs 2017 Pazartesi 15:23
YA SEN BU KUTLU KERVANIN NERESÝNDESÝN?
  YORUM DEVAMI
@Adýnýz Soyadýnýz
11 Ağustos 2016 Perşembe 13:00
bence sen hiç bir yerinde deðilsin
  YORUM DEVAMI
@daew
09 Şubat 2016 Salı 11:25
vahiyle beslenmememizin acýlarýný çekiyoruz
  YORUM DEVAMI
@Adýnýz Soyadýnýz
08 Şubat 2016 Pazartesi 18:26
Hassasiyet duygusunu yýtýrmiþ bir toplumla karþý karþýyayýz
  YORUM DEVAMI
@Adýnýz Soyadýnýz
07 Şubat 2016 Pazar 14:02
Aynen katýlýyorum hocam
  YORUM DEVAMI

» Ýhlâs, benim bir sýrrýmdýr. 26 Kasım 2015 Perşembe 01:01


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR